Stortinget har nå møtefri, om ikke noe ekstra ordinært skulle oppstå.

Det betyr at sommeren kan nyttes til bedriftsbesøk, konferanser og debatter. Jeg har brukt mine første annerledesdager til å være på sykehjemmet.

Etter nesten 2 år er det godt å være tilbake, få ta på seg arbeidstøy, møte kjente og kjære arbeidskolleger. Men det absolutt beste er å få ta del i alt det flotte arbeidet og den personsentrerte omsorgen personalet gir hver dag. Som stortingsrepresentant er det viktig for meg å ikke glemme hvor jeg kommer fra. På skrivepulten på Stortinget ligger navneskiltet mitt, det minner meg på hvem jeg er og hvem jeg er der for. Som Arbeiderpartiet sin eldrepolitisktalsperson, er det viktig å ha dette fokuset.

Arbeiderpartiet og regjeringen er nå igang med "BO TRYGT HJEMME" reform. Her vil vi legge tilrette for god omsorg, fremtidsrettet, sømløs og offentlig tjeneste. En dør inn slik at tjenestetilbudet blir oversiktlig og lett og finne frem i. At eldre sammen med velkvalifiserte ansatte setter sammen et forutsigbar og trygt tjenestetilbud. Dette skaper trygghet i hverdagen.

I vår felles helsetjeneste spiller frivilligheten også en viktig rolle.

I disse dager tar mange ansatte en velfortjent ferie, nyt dagene! Selv håper jeg min kalender åpner opp for å kunne tilbringe flere dager på sykehjemmet. Det er meningsfylt, og gir stor glede og takknemlighet når du får holde i en velbrukt, arbeidssom hånd.