Historisk avkastning – vil investere i mer eiendom

Haugesund kommunale pensjonskasse ble etablert i gulltider. I 2019 har avkastningen blitt rekordhøy.