Den store, blå hallen skal bli enda større. Det er godt nytt for regionen vår.

En betydelig andel av motstanden mot vindkraft på land bunner i for lite lokal verdiskaping. Det er ikke nødvendigvis at turbinene i seg selv er så stygge, men fordi man må opplever at man betaler mer enn det smaker. På Risøy er det omvendt.

Nordsjøhallen i den maritime hovedstaden er stor og blå. Et symbol på at vi alltid har levd av og med havet. Det er tidvis støyende der og aktiviteten fører titt og ofte til at enorme konstruksjoner fulle av lys slepes gjennom Karmsundet og blir liggende i kortere eller lengre perioder rett utenfor byen vår. Stort sett synlig, uavhengig av hvor du befinner deg i kommunen. Men befolkningen blir ikke sinte og lei seg av dette - fordi vi vet at det skaper verdier. I hele regionen. Alle kjenner «noen» som jobber på Aibel.

At hjørnesteinsbedriften nå skal utvide grunnet kapasitetsmangel er fantastisk nytt for Haugalandet. Særlig kjekt er det også at en stor prosentandel av porteføljen etter hvert består av fornybare prosjekter som havvind og elektrifisering. Vi står midt i en grønn omstilling, og det er en styrke for vår petromaritime region at store bjellesauer som Aibel går i front og drar med seg leverandørbedriftene inn i slike grønne prosjekter. Slik omstiller vi.

Tillatelse til utvidelse blir gitt av plan- og miljøutvalget 16.desember. Heldigvis ser også kommunedirektøren verdien Aibel har for byen, og innstiller til positivt vedtak om utvidelse i plan- og miljøtuvalget. I sakspapirene kan vi lese at han argumenterer for at de samfunnsmessige fordelene ved å gi dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene. Og at en utvidelse vil være med å fortsatt sikre viktige arbeidsplasser i byen. Vi er helt enige, og satser på at et enstemmig utvalg stemmer for utvidelsen.

Da kan vi alle kan feire jul vel vitende om at det i årene fremover vil bli enda mer aktivitet og verdiskaping på Risøy. God jul!