POLITIKK: – Kan statsråden oversende Stortinget de spørsmål han har stilt embetsverket om mulige endringer i abortloven, og alle vurderinger han har mottatt som er utarbeidet av embetsverket i tilknytning til dette? skriver Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol.

Torsdag kom svaret fra helseministeren.

– Jeg finner ikke grunn til å oversende de aktuelle vurderingene fra embetsverket, slik representanten ber om, skriver Høie.

Han legger til at begjæringer fra mediene om innsyn i departementets vurderinger er avslått med bakgrunn i offentlighetslovens paragraf om interne saksforberedelser.

Også i desember avviste Høie å vise fram notatet hans departement laget om endringer i abortloven.

Midt i KrFs interne prosess med valg av samarbeidspartnere i fjor høst, kom statsminister Erna Solberg (H) med sitt utspill om at hun var villig til å forhandle om abortloven. Den blå fløyen i KrF vant fram og sitter nå i regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. Solbergs utspill har skapt forhåpninger i KrF om å få endret abortloven.

Før jul bekreftet Høie at han tidlig i KrFs interne prosess fikk juristene i departementet til å se på de juridiske konsekvensene av å imøtekomme KrFs krav. Men innsyn i vurderingene får opposisjonen altså ikke.

– Departementet har vurdert merinnsyn, men kommet til at behovet for å unnta dokumentet fra innsyn veier tyngre enn offentlighetens interesse av å få innsyn, skriver Høie.

Han viser til at Høyre har åpnet for å forhandle om temaet under noen klare premisser.

– Dersom KrF får gjennomslag i regjeringsforhandlinger, vil det måtte igangsettes et lovarbeid på vanlig måte. Eventuelle forslag vil bli sendt på alminnelig høring, og Stortinget vil få god anledning til å debattere saken.