Gå til sidens hovedinnhold

Hold skolene stengt etter påske

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Haugesund har ligget på andreplass på smittestatistikken på landsbasis den siste tiden. Den engelske mutasjonen har vært dominerende i smittebildet – noe som har ført til en mye raskere og mer omfattende smitte enn tidligere. I tillegg har smitten nå spredt seg blant barn og unge som har blitt drivere av pandemien – både lokalt og på landsbasis. Smitten blir tatt med hjem fra skoler og barnehager og inn i familiene hvor den spres videre til foreldre og besteforeldre med de alvorlige konsekvenser vi har sett at dette resulterer i.

Når kommuneoverleger i tillegg går ut og konstaterer at smittevernveilederne for skolen ikke er adekvate i forhold til det muterte viruset, samt at å holde 2-meteren i et lukket rom ikke har noe stor innvirkning på hvorvidt du blir smittet eller ei, for smittet blir du uunngåelig i en slik situasjon, er det russisk rulett å åpne skolene rett etter påske.

Riktignok er smittevernveilederne blitt oppdaterte, men dette er for kosmetikk å regne. Fortsatt skal barn, ungdom og lærere stues sammen på trange klasserom med Antibac som eneste beskyttelse. Og riktignok skal lærere og elever aller nådigst få bruke munnbind – vel å merke utenfor klasserommet, forstå det den som kan.

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet vil jeg sterkt oppfordre lærere til også å bruke munnbind i undervisningssituasjonen. Ifølge Utdanningsforbundets jurister er det ikke lovhjemmel for å nekte noen dette. Slik jeg vurderer smittevernveilederne for skole og barnehage legger de opp til en praksis som bryter flere paragrafer i Arbeidsmiljøloven som setter krav til fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne skal kunne benytte beskyttelse mot mulige farer, som en biologisk fare som viruset representerer. Her har verneombudene er viktig rolle når det gjelder å stoppe uforsvarlig virksomhet.

Å basere en skoleåpning på smittetall fra påskedagene blir og direkte feil. Disse dagene går testaktiviteten ned og tallene reflekterer ikke den reelle smittesituasjonen. I tillegg er det å forvente en økning i smitten når folk kommer hjem fra reiser i påsken.

Konklusjonen blir å holde skolene stengt til smittesituasjonen etter påske er fullt ut avklart.

Kommentarer til denne saken