Utelivsbransjen prøver å få myndighetene til å tro at anbefalingene under pandemien blir overholdt. Men argumentene stemmer ikke med virkeligheten.

I sommer var det lange køer foran dørene på skjenkestedene, hvor gjestene sto tett i tett. Og bedre var det heller ikke inne i lokalene. Gjestene holdt ikke den anbefalte meteren.

Når ølet går inn går vettet ut, heter det i ordtaket. Og dette blir til fulle dokumentert på mange steder som vanligvis har lov til å servere alkohol. Når folk har fått seg noen glass for mye, forsvinner også en god del av hemningene. Og da blir meteren mye kortere enn den er. Sånn har det vært i årevis, og sånn er det også i dag.

Selvfølgelig er det synd på de ansatte som enten blir permitterte eller i verste fall mister jobben. Ingen burde behøve å gå til Nav for å få nok til det daglige brød. Men uansett må helse gå foran.

Det er ingen grunn til å tvile på at ikke flere av pub og restaurant-eierne gjør sitt beste for å følge anbefalingene. Men det er så å si umulig i fulle lokaler. De som serverer kan på ingen måte klare å følge med hver eneste gjest. De har nok med å servere dem øl, vin og det som enda sterkere er. For at de skulle klare å følge reglene, måtte bemanningen vært mangedoblet. Det hadde trolig ikke bransjen hatt råd til.

Gjestene kommer ikke utelukkende til serveringsstedene for å kose seg og ta en prat med venner og kjente. De kommer for å drikke alkohol. For det fins alternativer.

Alle serveringsstedene - enten det er puber eller restauranter - har alkoholfritt i hyllene. Likevel må de stenge på grunn av at det ikke kommer nok gjester.

Bare det sier sitt, og derfor holder ikke bransjens argumenter vann. De eneste de kanskje klarer å overbevise, må være seg selv.