Leser i dagens avis at Vassbakk & Stol har gått til innkjøp av el-lastebil.

All honnør til firmaet, de har gjort suksess i entreprenørmarkedet og kjent for å levere kvalitet.

Men når jeg leser at kostnadene ved overgang & bruk avt disse kjøretøyene kan ganges med tre, må det vel kunne stilles spørsmål om prisen på grønnfargen ikke blir i høyeste laget. Antar, uten å vite sikkert, at oppdragsgiverne er stat & kommuner. Sistnevnte klager jo daglig på økonomisk spillerom, så til syvende og sist lesses kostnadene enkelt over på den enkelte husholdning - som ikke har en sareptas krukke. Dessverre.