Gå til sidens hovedinnhold

Høy husleie og dårlig vedlikehold

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kr. 10.000 per måned er en høy husleie for omsorgsboligene i Floravegen. Samtidig står vedlikehold til stryk. Husleieinntektene som Haugesund kommunen får brukes til andre formål, går inn i det store sluket. Sagt på en annen måte er beboerne i Floravegen med å betale driften av Haugesund kommune. Dette gjelder ikke bare beboerne i Floravegen, men også andre leietakere av omsorgsboliger. Problemstillingen tas opp her som resultat av oppslaget i Haugesunds Avis 1. september.

Husleien baserer seg på det som kalles gjengs husleie, altså markedet. Men hvilket marked er det for disse boligene? Det er i alle fall ikke det åpne markedet. Beboerne i omsorgsboligene er mer eller mindre tvunget til å bo her, dersom de vil motta tjenester fra Haugesund kommune. Tjenester som de er fullstendig avhengige av. De kan altså ikke flytte selv om de skulle få muligheten til å leie rimeligere et annet sted.

Antakelig er ingen av beboerne berettiget til bostøtte. Husleien utgjør ca. halvparten av netto inntekt. Det som imidlertid svir mest er å bo på et sted som oser av armod, og uten å kunne gjøre noe med det. Det er kommunens ansvar. Organiseringen er uheldig. Det blir ingen sammenheng mellom utgifter og inntekter. I sitt utmerkede leserinnlegg 15. september etterlyser også Karin Berndtsson dette.

Ungdommer rydder opp i Floravegen. Artikkelen som sto i Haugesunds Avis 7. september ble lest av mange. Slik dugnad er meningsfull og har god støtte i den norske folkesjelen. Ros til dem som rydder opp. Men skal det være slik at mennesker med utviklingshemming er avhengige av frivillighet og veldedige tiltak for å få et verdig liv? Historisk har det vært slik. Etter hvert har velferdssamfunnet utviklet seg slik at dette ikke skulle være nødvendig. Med ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming tidlig på nittitallet overtok kommunene ansvaret. Ser vi nå konturene av at pendelen svinger tilbake? Tilfellet Floravegen er ikke enestående. Vi kommer tilbake med et nytt leserinnlegg og eksempel.

Kommentarer til denne saken