I et avisinnlegg 24. november kritiserer Egil Sundve posisjonen sine investeringer i fasiliteter som kan bedre situasjonen til tusenvis av haugesundere, barn, unge og eldre.

Vi som er i posisjon har det dette som vår fremste ambisjon, å bedre forholdene for alle innbyggerne i byen vår.

Folkebadet: Hvis vi begynner med folkebadet som er en av Sundves bekymringer. Folkebadet skal være hele byen sitt bade- og svømmeanlegg. Dette skal bli et anlegg som gjør at barnefamilier,som før har kjørt til Tysværtunet,nå skal få et eget anlegg i egen by. Vi som har brukt Tysværtunet mye med våre barn vet at det kryr av haugesundere som benytter seg av de flotte fasilitetene som finnes der. Det skal være unødvendig for Haugesund sin befolkning å måtte reise til nabokommunen for å finne tilfredstillende forhold for bading-og svømming. Jeg har frekventert Drammensbadet flere ganger de siste årene og der er det fullt av folk fra tidlig morgen til seint på kvelden. Barn, unge, barnefamilier, voksne og pensjonister boltrer seg i skjønn forening. Slik vil vi også ha det i Haugesund. Da trenger vi absolutt ingen nedskalering. Både Høyre og kommunedirektøren glemmer at dette bade/svømmeanlegget også kommer til å bringe oss inntekter. Som med alt annet gir kvalitet økt tilfredstillelse og økt bruk. Vi ønsker ikke å nedskalere dette som kommer til å virke som en magnet på alle folkegruppene jeg allerede har nevnt.

St.Olav barnehage: Høyre vil, sin vane tro,legge ned alle de kommunale barnehagene. De mener tydeligvis at det kun er kommunen som skal legge ned sine barnehager. Gjennom en lang styringsperiode løftet ikke Høyre en finger for de kommunale barnehagene. Det betydde at de kommunale barnehagene ble driftet lite effektivt og med lite stordriftsfordeler. Det betydde igjen at overføringene til de private ble høyere. Gjennom å bygge de kommunale barnehagene større,og mer effektive, går overføringene til de private ytterligere ned og kommunen sparer penger. Vi i posisjonen ønsker å bygge St.Olav av flere grunner. For barn med spesielle behov har Hemmingstad vært en god barnehage med særdeles kompetent personale for å ivareta barna på en god måte. Fasiltetene har derimot ikke stått i stil med med kompetansen i personalet. Oppvekststyret har ved flere anledninger hatt møter på Hemmingstad og sett hvordan det ser ut. Det har gitt meg motivasjon til å kjempe for at personal og barn skal få bedre forhold. Det burde også Sundve og Kommunedirektøren forstått. St. Olav har også et svært kompetent personale og de ligger ypperlig plassert i sentrum. Ved å ha en barnehage i sentrum oppnår vi flere ting. Mange barn bor i sentrum,og da betyr det at foreldrene kan gå og sykle til barnehagen med sine barn. Ved å slå sammen Hemmingstad og St. Olav oppnår vi å slå sammen to enheter med mange kompetente medarbeidere, som sammen skal bygge et enda sterkere fagmiljø. Haugesund må ha en sentrumsbarnehage og den skal vi bygge. Vi er ikke med på at det er kommunen som bygger overkapasitet, vi slår sammen barnehager og kommer dermed til å drive mer effektivt. Kommunen kommer da til å spare mer penger fordi overføringene til de private går ytterligere ned. Dette har Tor Inge Eidesen, SP, vist i sitt tilsvar til Sundve. I sin ytterste konsekvens blir det like vilkår for kommunale og private barnehager. Da er det de beste barnehagene som overlever. Det er kvaliteten i barnehagen som til slutt vil bli avgjørende. Det er viktig å understreke at jeg ikke har noe imot de private barnehagene. De som arbeider der er selvfølgelig like kompetente som de som arbeider i de kommunale. Det er prinsippene og de store kjedene som suger ut utbytter som er problemet slik jeg ser det. Selv Høyre ville kutte overføringene til de private med 250 millioner i sitt budsjett, det etter at Sanner hadde gitt dem en milliard for mye til pensjon, som ikke ble brukt til pensjon. Ansatte i private fikk ikke like høy pensjon som ansatte i kommunale barnehager. I tillegg oppretter de største kjedene eiendomsselskaper der de kanaliserer utbyttene sine gjennom skyhøye leier av egne barnehagebygg.

Breidablikk: Når skal det gå opp for Høyre at den største skolen i Haugesund ligger på Breidablikk høyden? Ved hvert budsjett ønsker Høyre å skrinlegge planene om å rehabilitere Breidablikk. Hvert år har jeg også spurt dem om de har noe alternativ for tusen elever og over hundre lærere. Det har de ikke, og det betyr at de er fornøyd med at vi leier av private i sentrum med over 5 millioner i leie per år. Det er ganske utrolig av flere grunner. Lærerne, som har krav om å bygge gode profesjonelle læringsmiljøer, er spredt over hele byen og elevene er det samme. Vi vil samle hele det faglige miljøet på Breidablikk og gi alle disse menneskene bedre forhold enn det de lever under i dag. Ikke mange yrkesgrupper hadde funnet seg i de rådende forhold de lever under i dag.

Haraldsvang skole skal selvfølgelig bygges og det bør skje i et hurtigere tempo enn Kommunedirektøren foreslår. Som folkevalgt er det tungt å se ansatte og elever i øynene i denne saken. Det er lenge siden vedtaket om ny skole er gjort og ingen kan si at dette har gått fort. Vedtaket ble gjort i 2015.

Kjell Inge Bråtveit

Leder av oppvekst og medlem av Bystyret (Ap)