Høyre har nylig lagt fram utkast til partiprogram. Her var det skuffende mange forslag om liberaliseringer i alkoholloven. Dette viser nok en gang at alkoholpolitikken altfor ofte baserer seg på næringsinteresser, og ikke på folkehelse og folks trygghet slik det burde.

Ett av forslagene handler om å tillate salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker. En slik forflytting av alkoholsalget innebærer en kraftig økning i tilgjengeligheten. I tillegg undergraver slike grep Vinmonopolets posisjon som alkoholpolitisk virkemiddel, og kan bidra til avvikling av en svært viktig ordning.

Dagligvarebutikkene har en lang vei å gå før deres alkoholsalg kan kalles forsvarlig. Juvente har siden 2007 testet hvor enkelt det er for mindreårige å kjøpe alkohol gjennom de ordinære salgskanalene. Mens Vinmonopolet som regel kommer godt ut i våre kontroller, og flere år har solgt alkohol til mindreårige i mindre enn 5 % av forsøkene, fikk våre ungdommer i 2019 kjøpe alkohol i nærmere 20 % av forsøkene i vanlige dagligvarebutikker. Dette uten å vise falsk legitimasjon, lyve om alder eller gjøre seg eldre. Disse tallene bekreftes også i en undersøkelse gjort av Actis våren 2020, hvor det kommer fram at en av tre ungdommer mellom 15 og 20 år har fått kjøpt alkohol i dagligvarebutikkene før fylte 18 år. Det vil være uansvarlig å la en bransje som ikke klarer å kontrollere salg av vanlig øl, få ansvaret for å selge enda sterkere alkoholholdige varer.

Dette forslaget er særlig bekymringsfullt dersom man ser det i sammenheng med forslaget om utvidet salgstid for dagligvarebutikker fra kl. 20.00 til kl. 23.00 på hverdager. Det vil ikke bare øke den generelle tilgjengeligheten av alkohol, men vil også kunne føre til økt salg til mindreårige, spesielt på fredager, lørdager, og sent på kvelden.

Fra forskning vet vi at økt tilgjengelighet av alkohol, fører til økt bruk som igjen gir flere skader, inkludert ulykker, vold, overgrep, frafall i utdanning, sosial ulikhet og psykisk uhelse. Vinmonopolet er et virkemiddel for å redusere noen av disse skadevirkningene gjennom kontroll på pris og tilgjengelighet. Forslaget går likevel hardest utover familier, og spesielt de 90.000 barna som lever i et hjem med et altfor høyt alkoholforbruk. Det er disse alkoholpolitikken skal ta hensyn til, ikke de som ønsker enklere tilgang til høyere alkoholprosent. Høyres forslag svikter de sårbare barna!