I Haugesunds Avis 13.05. kommer Ivar Jacobsen, HTK-hallen, med forslag til løsning for skolesvømming- idrett-publikumsbading som er den eneste løsning som er god og som er mulig for Haugesund kommune.

HTK-hallen inngår som en viktig brikke i forslaget. Det skinner klart gjennom at Jacobsen skriver for å hjelpe sin syke mor HTG-hallen med å få kommunal støtte til å finansiere eget anlegg, HTG-hallen.

Jeg er sikker på at politikerne og kommuneledelsen i Haugesund kommune selv klarer å løse disse utfordringene for skolesvømming- idrett og publikumsbading uten å gjøre seg avhengig av en privat aktør som vil bygge eget klubbanlegg for spinning- løping -basis-styrke.

For halvannen uke siden kunne vi lese i Haugesunds Avis at første prioritet for politikerne og kommuneledelsen nå er bassenget i Smedasundet som er et rent bade/svømmeanlegg. Senere kan vi bygge svømmehall i forbindelse med flerbrukshallen i Haraldsvang. På den måten prioriteres skolesvømming-idrett og publikumsbading.

Bassenget i Smedasundet vil også bli en turistmagnet, ikke minst for sjøveisfarende.

Billettinntektene fra bassenget/ev. badelandet i Smedasundet vil på sikt nedbetale/drifte anlegget og Haugesund kommune får råd til å bygge egen svømmehall i Idrettsparken i Haraldsvang.

Haugesund kommune må for all del sørge for å være herre i eget hus/anlegg. Jeg tenker spesielt på den lovpålagte svømmeopplæringen, og ikke gjøre seg avhengig av en privat aktør og ende opp med å danse etter dennes pipe i fremtiden.