KIRKEN: På Kirkerådets møte i Stavanger ble domprost Anne Lise Ådnøy tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Hun overtar etter Ivar Braut som hadde sin avskjedsgudstjeneste i Stavanger domkirke søndag 3. oktober i fjor.

Åtte av Kirkerådets fjorten medlemmer gikk inn for Anne Lise Ådnøy som dermed er tilsatt som biskop i Stavanger.

Seks av rådets medlemmer ønsket Helge S. Gaard som ny biskop.

– Vi har fått en biskop med gode, brobyggende evner og som er kjent for sin gode forkynnelse, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

– Jeg er glad for tilliten Kirkerådet har gitt meg ved å tilsette meg som biskop. Jeg vil jobbe for en mer åpen kirke med Jesus i sentrum, sier Anne Lise Ådnøy i meldingen.

Ådnøy fikk stillingen selv om det var Karmøy-prost Helge Gaard som fikk flest stemmer i avstemningen der, og det var også han som fikk størst oppslutning da landets biskoper stemte.

Ådnøy og Gaard hadde blant annet ulikt syn på homofilt ekteskap og Gaard har gjort det klart at han ikke vier likekjønnede par.