Gå til sidens hovedinnhold

Hva kan du gjøre dersom barnet ditt ikke trives i barnehagen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De aller fleste barna trives i barnehagen - men dessverre ikke alle. Omtrent hvert 10. barn opplever gjentatte ganger å bli plaget eller utestengt fra lek uten uten at det blir oppdaget. Hvert eneste barn har rett til god omsorg i barnehagen, og derfor fikk barnehageloven fra januar i år et eget kapittel om hva barnehagen skal gjøre for at alle barn skal ha det trygt og godt. Dette kalles aktivitetsplikt.

Aktivitetsplikten består av fire delplikter: å følge med, melde fra, undersøke og sette inn tiltak. Blir et barn krenket av en voksen i barnehagen, har barnehagen det som kalles skjerpet aktivitetsplikt. Alle barn trenger veiledning og støtte for å leke godt med andre barn, og de trenger å øve seg på hvordan man kan få og beholde venner. De voksne i barnehagen skal gi omsorg, passe på og ordne opp i situasjoner som barn ikke kan eller skal fikse selv.

I 2018 ble det opprettet mobbeombud i alle landets fylker. Vi er et lavterskeltilbud til barn, elever og foresatte, og gir råd og veiledning om hvilke rettigheter barnet ditt har, og hva du kan gjøre dersom barnet ditt mistrives i barnehagen eller på grunnskolen. Ved behov kan vi også bistå mer aktivt som støtte i møte med barnehagen eller skolen. I tillegg deltar vi med foredrag og kurs for barnehager, skoler og på foreldremøter.

Et godt sted å være – men ikke for alle

Barnehagen oppleves som trygg og god for de aller fleste barn, og de gleder seg til å leke med andre barn, utforske og lære nye ting. Blir barnet lei seg eller synes noe er vanskelig, får de trøst og hjelp av trygge voksne.

Men vi vet også at noen barn ikke trives i barnehagen – enten en kort periode eller over lengre tid. Det kan være ulike grunner til dette, og skyldes ikke alltid noe i barnehagen. Men av og til skjer det hendelser i barnehagen som de voksne ikke oppdager eller gjør noe med. Det kan være at barnet ikke får være med å bestemme i leken, at det blir utestengt, stadig får høre sårende ord eller blir dyttet og slått. Det er vondt for et barn å oppleve dette. Når plaging og utestengelse skjer gjentatte ganger og over tid, blir det kalt mobbing. Da er det enda mer vondt å være et lite barn.

At mobbing skjer i barnehagen, er godt dokumentert gjennom omfattende forskning. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager ga 25.mars 2021 ut en rapport som oppsummerer faglitteratur og forskning om temaet mobbing i barnehagen i Norge. Konklusjonen er at man vet mye om forebygging og omfang, men at det har vært for lite fokus på hvordan de ansatte skal håndtere mobbing.

Konsekvenser av å bli plaget, utestengt eller mobbet vet vi også mye om. Vanlige reaksjoner for barn er å bli redd, trist eller sint. Mange blir mer forsiktige og skeptiske til andre barn, noen får mye vondt i magen eller hodet, og andre igjen protesterer veldig sterkt mot å gå i barnehagen. Barn kan altså reagere på ulike måter. Klarer vi voksne å stoppe krenkelser og mobbing tidlig, vil belastningene for barnet bli mindre og barnet kan ganske raskt vise trygghet og trivsel på ny. Barn og unge som har vært utsatt for mobbing over lang tid eller opplevd grove hendelser, kan oppleve omfattende plager i mange år framover. Derfor er det veldig viktig å gjøre noe så snart man oppdager at et barn ikke har det bra.

Hva kan du gjøre hvis du er bekymret?

Forteller barnet ditt at det ikke trives i barnehagen, eller merker du på andre måter at det ikke har det bra, bør du ta altså snakke med de i barnehagen så snart som mulig. De ansatte vil snakke med barnet ditt og deg om hva som har skjedd. I tillegg skal barnehagen gjennomføre andre undersøkelser for å finne ut hvordan barnet ditt har det. Dette kan være å snakke med andre barn som har vært i situasjonen, snakke med de andre voksne, og observere mer grundig hvordan barna er mot hverandre i bestemte situasjoner. Av og til er samtaler, oppklaring av hva som har skjedd og et trygt fang alt som skal til for at barnet får det bra igjen. Men kommer det fram at situasjonen er mer omfattende og komplisert, må styrer sette inn andre tiltak og det skal alltid lages en skriftlig plan.

Er du usikker på hva du skal gjøre, eller ønsker du å snakke med noen utenfor barnehagen, kan du kontakte ombudet for råd og veiledning. Vi har taushetsplikt og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Alle barn trenger å bli sett, hørt og tatt godt vare på i barnehagen!

Kommentarer til denne saken