Hvor er det blitt av styringsviljen til regjeringen? Jeg er en av de som frydet meg over at vi fikk et regjeringsskifte i fjor høst, med Ap og Sp i ledelse. Nå får vi tatt et oppgjør med den brutale politikken til H, som sammen med både V, KrF og innimellom Frp, rammet så mange, tenkte jeg. Men hva er det som skjer?

Nå har vi strømkrise. Til og med midt på sommeren ser vi strømpriser her i sør som stiger og stiger, og overgår vinterens priser. Energiministeren advarer oss i Aftenbladet, og sier «prisene kan gå helt bananas». Vi leser også at det kan bli rasjonering til vinteren. Det eneste ministeren gjør er å be kraftprodusentene rapportere særskilt fram til neste sommer. Men det er jo i vinter vi kan risikere bananaspriser og rasjonering. Tyskland varsler at de kan stanse eksporten til vinteren fordi landet trenger energien selv. Hvorfor vil ikke regjeringen styre dette her til lands?

Statsministeren sier i et intervju 17. juli i E24 at han skal følge bedre med. Det er jo for så vidt bra. Men hva skal han følge med på? Han sier han ikke ønsker fastpris, og heller ikke vil regulere handelen med kraft. Men det er jo tydelig for alle at vi har solgt ut for mye kraft gjennom året, med en magasinbeholdning som i uke 17 var den laveste siden 2003 i følge E24. I følge NVE hadde Midt-Norge 86,3 prosent og Sør-Vest 47,5 prosent i uke 27. Dette er resultat av at kablene i sør bidrar til eksport, og her ser vi konsekvensen for oss som bor her, skyhøye priser midt på sommeren. Det blir derfor feil når statsministeren sier til E24 at vi har ett marked i landet. Hvis det stemte, hadde vi hatt en pris. Det har vi ikke.

Videre kan vi lese i Aftenbladet at kornsiloene i Stavanger kan lagre korn for flere måneders behov, faktisk opp mot et halvt år. Kornsiloenekan være tilgjengelige hvis regjeringen ønsker det. Landbruksdirektoratet anbefaler at Norge lagrer korn for et halvt år, det sier regjeringen også i Hurdalsplattformen. Rogaland SV tok opp behovet for kornlager i interpellasjon sommeren 2020, og flertallet i fylkestinget støttet opp om dette. Med kapasitet til å bygge opp et kornlaget allerede nå, burde det være naturlig at ministeren benyttet denne muligheten. Men landbruk- og matministeren svarer Aftenbladet at det er for tidlig å konkludere om hvilke anlegg som trengs nå, og at vi per i dag ikke er i en situasjon hvor vi trenger å framskynde beredskapslagring. Dette fra en minister som vet at det vil ta minst sju år å etablere et nytt lager, og at krigen i Ukraina vil påvirke tilgangen på korn for alle framover, i tillegg til ustabilt vær med ekstemtørke og ekstremnedbør som vil påvirke produksjonen i Norge og resten av verden.

Ifølge Opplysningskontoret for brød og korn har andelen norsk korn benyttet til mat og fôr variert mellom 50- og 80%, og gjennomsnittet av selvforsyning har ligget på rundt 70% de siste 15 årene. Hva med å stimulere til egen produksjon, slik at flere land kan beholde egenprodusert korn til sine innbyggere, samtidig som vi blir mindre sårbare for ustabil tilgang? Vi bør benytte kornlageret i Stavanger nå, ikke vente på utredninger.

Regjeringen har satt i gang viktige tiltak for å sikre ansatte faste og trygge jobber når den generelle adgangen til midlertidig ansettelse nå fjernes. Det har vært etterlengtet, og et viktig opprydningsarbeid etter Høyregjerings løsarbeiderpolitikk. Det er derfor underlig å lese i avisa at Posten, som er statlig, nekter budbilsjåførene fast jobb. Her må staten sette Postens ledelse på plass, og fortelle hvordan et skikkelig velorganisert arbeidsliv skal være, spesielt under en Ap/Sp-regjering.

På tide å ta styring,Støre. Dette er noen eksempler på hvor viktig det er at regjeringentar kontroll for å sikre den utviklingen vi på venstresiden ønsker. Kjør på!