DEBATT: På dagen, et år etter at hele landet stengte ned, stenger Haugesund ned på ny.

I onsdagens bystyremøte vedtok jeg og mange andre folkevalgte en lokal forskrift for å slå ned på den økende smitten i kommunen.

Et av tiltakene er at universitet, høyskoler, videregående skoler og fagskoler stenger og at undervisningen skjer digitalt. Samtidig som noen opplæringsinstitusjoner stenger, forblir barnehage og grunnskole værende på gult nivå.

Forstå det den som kan.

Det gjør nemlig ikke jeg, og allerede på onsdag stilte jeg spørsmål omkring nettopp dette.

Svaret jeg fikk var ikke nødvendigvis tilfredsstillende, men tilliten til dyktige fagfolk fikk meg til å la saken ligge.

I ettertid ser jeg at jeg kanskje burde gjort mer.

Spesielt når en nå kan lese i Haugesunds Avis at ikke mindre enn to fagforbund, på vegne av ansatte i barnehage og skole, går ut og melder uro og bekymring blant medlemmer.

Som arbeidsgiver har Haugesund kommune et ansvar for å ta vare på sine ansatte, også i en pandemi. Når fagforbundene nå går ut og krever rødt nivå i skole og barnehage så handler det først og fremst om muligheten til et bedre smittevern.

For i rollen som trygge omsorgspersoner nytter det ikke å møte elevene med avstand og munnbind. Slik situasjonen er i dag, på gult nivå, kan noen ansatte i barnehage og skole risikere å vandre mellom flere ulike grupper, avdelinger, klasser og trinn i løpet av en arbeidsdag.

Slik jeg ser det kan derfor også konsekvensene av et evt. smitteutbrudd bli store, og kanskje langt større enn nødvendig. Derfor vil rødt nivå være et godt tiltak fordi det i liten grad endrer innholdet i barnehage- og skolehverdagen.

Barna kan fortsatt møte i barnehage og skole, men i mindre kohorter og med faste voksne, noe som gir økt trygghet for barn og voksne i en uoversiktlig situasjon.

Rødt nivå, vil ifølge min mening, også ivareta elevene på en god måte. I etterkant av fjorårets hjemmeskole har det vært mange diskusjoner om konsekvensene det fikk for de sårbare barna.

Ved å justere opp på rødt nivå FØR smitten på de ulike skolene blir for utbredt, kan en dermed trolig også begrense antall elever i karantene. For de barna som ikke har det trygt og godt hjemme spiller det nemlig ingen rolle om det er hjemmeskole eller karantene.

For dem blir dagene hjemme, isolert fra venner og trygge voksne, like vonde.

Argumentet, slik jeg tolker det, er at det ikke er nok smitte til at rødt nivå vurderes som nødvendig.

Vel, er det virkelig noe vi er villige til vente på? Vi befinner oss i en ekstremt krevende situasjon der vi ikke kan tillate oss å være etterpåkloke.

Fasiten på hvordan dette går vet vi ikke før dette er over, men slik situasjonene er nå mener jeg at rødt nivå i skole og barnehage er fornuftig.