Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil vi med Kronå?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Odd Hansen har denne uken kommet med et endret forslag til utbygging på Kronå i Haugesund. Selv med endringene er dette neppe en god løsning for områdets kulturhistoriske verdi.

Kronå er Haugesunds fødested, og representerer byens vekst fra 1800-tallet. I 2017 kom Riksantikvaren med en bystrategi, hvor han viste til at mange nybygg i historiske bymiljøer, og tilbygg på eldre bygninger, de siste tiårene var blitt satt opp som kontraster til miljøet som allerede var der.

Den nye bystrategien la opp til en kursendring med mer fokus på tilpasning og mindre kontraster i historiske bymiljøer. Boligblokkene som er foreslått bygget på Kronå står i kontrast til områdets karakter, og vi må spørre oss selv om det er slik vi bør forvalte viktige historiske områder i Haugesund?

For å redusere utslippene av klimagasser, må vi bygge tettere i byene, men dette må gjøres på en måte som bevarer de kulturhistoriske verdiene. Derfor bør vi lytte til Riksantikvaren som vi ha mer tilpasning, mindre kontrast.

I 2020 ble det sendt ut brev til grunneiere, andre berørte og andre myndigheter med varsel om oppstart av planarbeidet på Kronå. Når vi utvikler våre felles by- og boområder, bør vi ha en bredere involvering av innbyggerne og andre aktører. Byrommene er et fellesprosjekt og er av verdi for oss mennesker.

Kronå er et område som bør utvikles, men med mer vekt på å bevare områdets historiske særpreg. Er det en ide å ha en videre prosess med en bredere folkelig deltakelse slik at vi kan bevare og videreutvikle viktige historiske bymiljøer?

Bjørn Gunnar Husby

Medlem Haugesund Venstre

Kommentarer til denne saken