17. mai står for døra med forventninger og tradisjoner. For de fleste, og særlig barna, er 17.-mai den virkelig store festdagen. Fra tidlig morgen til sein kveld, er det jubel og feststemning. Vi liker å snakke om 17. mai som barnas dag. Festpyntede barn, norske flagg, pølser og is, er sterkt forankret i våre mentale bilder av dagen.

17. mai forenes barnas fest med de voksnes fest. Spørsmålet er imidlertid på hvilke premisser festen legges. Det er vi voksne som velger hva slags fest det skal bli – både for barn og voksne.

Det er mange tradisjoner knyttet til nasjonaldagen – også når det gjelder alkohol. De fleste vil mene at det å drikke alkohol til frokost normalt sett er noe man forbinder med misbruk. Likevel blir sjampanjefrokost framstilt som trendy og normalt. En kunne ramse opp mange flere drikketradisjoner knyttet til 17. maifeiringen.

Vinmonopolet kunne rett før 17. mai i fjor melde om dagsrekord med om lag en million solgte liter. På det meste gikk det 140.000 liter i timen den 16. mai. Med mindre flere tenker seg om, er det trolig at omsettingen av alkohol før nasjonaldagen vil være skyhøy i år også.

Barn og unge er sårbare

For mange er derfor 17. mai en vanskelig dag nettopp på grunn av alkohol. Derfor er det viktig at vi gjør gjennomtenkte og bevisste valg.

I undersøkelser svarer oppimot hvert femte barn eller ungdom at de opplever voksnes alkoholbruk som ubehagelig eller vanskelig. Jo yngre barn det er snakk om, desto større oppleves problemet (Ipsos). Imidlertid er det likevel slik at mange voksne ikke oppfatter sine egne vaner som særlig problematiske.

Drikkevaner påvirker andre

Om det er slik at du ikke ser deg selv som en del av problemet, er det antakelig lett å mene at drikkevanene dine verken påvirker egne eller andres barn. Men det gjør de på godt og vondt. Vi påvirker hverandre både direkte og indirekte gjennom hvordan vi snakker om alkohol og hvordan vi drikker. På denne måten er vi med på å skape sosial aksept og tilrettelegge for å drikke i nærvær av barn. Samtidig er vi også med på å gjøre det vanskeligere å sette grenser for dem som sliter med alkohol.

Det er nok ofte slik at alle vet hvem «Jeppe» er og at han drikker for mye ved mange anledninger. Likevel gjør en lite for at «Jeppe» skal drikke mindre. Den enkelte kan derfor bidra til enten å åpne opp for drikking eller å ta alkoholfrie valg. Gjennom bevisste valg kan vi styrke normen for at barn skal ha edru voksne rundt seg.

Rollens makt

Det er en kjent sak at barn lærer av og tar etter sine foreldre. Dette gjelder også foreldrenes drikkevaner. Vi ønsker alle sammen å gi barna en trygg og trivelig nasjonaldag med gode minner. I den sammenhengen bør vi vise dem at det er helt naturlig og familievennlig å ta alkoholfrie valg. Det er erfaringer de tar med seg videre i livet.

Vi i IOGT vil at det skal være lett å ta rusfrie valg.

Valget er ditt - til lykke med dagen!