Ja ordet unnskyld står i rettskrivningsordboka. Men dette ordet synes å være lite brukt, jeg lurer derfor på om det er utgått på dato?

Årsaken til at jeg stiller spørsmål om dette, er det som er kommet frem i Birgitte-saken.

For noen uker siden våknet hele landet til at det nå var tatt ut en ny siktelse i Birgitte-saken. Denne saken som har revet i stykker både familier og samfunn i mer enn 20 år. Når vi så fikk budskapet om at politiet nå hadde siktet en annen person enn fetteren, ja da var det nok ikke bare meg som hadde en viss tro på hva som ville skje. Ja, det var nok mange som nå trodde at sannheten ville komme fram.

De fleste av oss har lært i oppveksten betydningen av ordet «unnskyld». Som barn lærer en dette og får ros og bekreftelse. Men må si jeg undrer meg om visse ansvarlige har fått den same opplæring. For gjennom historien i Birgitte-saken har disse ansvarlige, offentlige personer, innen politi, domstol og bistandsadvokater, uttalt seg mot bevisene som eksisterer, opprettholdt anklager mot fetteren og hans familie med den mest grusomme handling en kan bli anklaget for å gjøre.

Når det så kommer en ny siktelse, må jeg si at gjennom det som nå er kommet frem, så har jeg ikke hørt ordet unnskyld. Jeg registrerer at i pressen kan en lese at advokat Erik Lea sier at Birgittes foreldre kan ha hatt en feil oppfatning om at fetteren var gjerningsmann. Det han ikke sier er at han som bistandsadvokat har hatt den samme oppfatning, og det offentlig.

Det jeg i dag ser som det store problemet er at ingen beskriver hva man skal gjøre med silke forferdelige, uriktige påstander når de viser seg å være uriktige.

Hvordan kan man rette opp 25 år med krenkelser som i verste fall kunne ha tatt liv?

Jeg vil påpeke at det gjentatte ganger i Birgitte-saken har blitt invitert til dialog for å få frem sannheten, men av ulike årsaker har det vært fånyttes. Både fetteren, hans familie og hans advokat har blitt stemplet på en negativ måte. Fetteren og hans familie er blitt ydmyket, og advokat Arvid Sjødin for å arbeide mot bedre vitende med en håpløs sak.

Men underveis i saken er det etter hvert mange som har etterlyst sannheten. Dette burde virkelig de ansvarlige som har vært inne i saken ikke bare registrert, men i sannhet tatt innover seg. Jeg mener mye smerte kunne vært unngått da, ikke bare for fetteren og hans familie, men også for Birgitte sin familie.

Hvor er statsadvokaten, politifolkene og alle dommerne som etter min mening ikke bare har krenket fetteren og hans familie, men i realiteten også har medvirket til den smerte som Tengs-familien har opplevd.

Hva har skjedd? Kunne man forvente at ansvarlige ledere og ansatte i offentlige stillinger tok sitt ansvar og sa «unnskyld» når det ser ut til at det er gjort beviselig justisfeil. Feil som har medført lang fengselsstraff, utvisning fra Norge i den form at fetteren ikke kunne arbeide i sitt fedreland. Utpeking av en uskyldig person som drapsmann, gjennom 24 år. Familie og slekt som har opplevd smerte og spllittelse.

Slik er det altså ikke. Ordet «unnskyld» forsvinner altså i takt med utdannelse, profesjon og offentlig stilling. «Unnskyld» er byttet ut med en egen evne som skal bevare den som er i offentlig stilling. Skal vi som borgere virkelig akseptere at de offentlige som gjør feil skal kunne snike seg rundt og fortelle alle at man selv ikke har gjort noen feil.

Kanskje jusstudiet og Politihøgskolen skulle innføre et år ekstra i studiene, «hvordan vi sier unnskyld?» da kunne gjerne dette landet være levelig igjen.