Nei, ordfører Osmund Våga. Naturen på Bokn er ikke forberedt på at det skal ødelegges 70 fotballbaner med natur.

I gårsdagens Haugesunds Avis kom det frem at 500 mål med natur står til disposisjon for å ødelegges, til fordel for å frakte vindturbiner til Utsira Nord. Området som skal ødelegges har i dag relativt liten menneskelig påvirkning, flere mål med matjord og ligger i et naturskjønt kystlynghei-landskap.

Havvindpolitikken som føres i Norge er et luftslott i seg selv. Likevel vil vi i dette leserinnlegget rette oppmerksomheten på de lokale ødeleggelsene som Utsira-Nord-prosjektet fører med seg på Bokn.

Allerede merker Bokn store konsekvenser av ødelagt natur i forbindelse med Rogfast-tunnelen. At man i tillegg skal utvikle en havn som legger store biologiske ressurser i grus er svært urovekkende.

Kystlynghei er et økosystem som strekker seg over store deler av Haugalandet. Landskapet preges av lyng, gress og en rekke sjeldne og truede plantearter som Purpurlyng. Kystlynghei er også et viktig habitat for en rekke insekter, fugler og pattedyr. Hvilket ansvar føler du for naturen, ordfører?

Havneplanene vil påvirke artene i strandsonen for alltid. Det biologiske mangfoldet vil aldri bli likt igjen. Fiskeridirektoratet har registrert hele området på østsiden av Austre Bokn som gyteområde for torsk, sild, hyse og lyr. Utbyggingen av havnen vil påvirke gytingen til disse artene, men også fiskeressursene, som har vært og er en viktig del av kulturen til Bokn.

Av og til handler det om å ta vare på naturen vår og ikke bare tenke på utvikling. Kanskje vil en ny havn skape noen arbeidsplasser og gi noen ekstra hoder på Bokn? Men til hvilken pris trengs det nye hoder i kommunen? Er det nødvendig at det skal gå på bekostning av naturen vår?

Vi forstår at du gir skylden til tidligere politikere som utviklet kommuneplanen. Likevel er det du som står frem i media og ønsker samarbeidspartnere velkommen til øya. Det er ditt og dine samarbeidspartnere sitt ansvar å sette en stopper for planene.

Vårt råd til deg og dine samarbeidspartnere ordfører; Sett naturvern på agendaen!

Innlegget er skrevet av Simmen Karoliussen (23) og Jørgen Nilssen (23). Simmen studerer master i Økologi og bærekraft ved UiT og Jørgen studerer master i endringsledelse ved UiS. Begge er vokst opp på Bokn.