Karmsundgata er trolig distriktets største flaskehals og den er også en ulykkesutsatt veistrekning. Dette gjør «Karmsundgata sør» til et av de viktigste prosjektene som skal gjennomføres i regi av Haugalandspakken. Prosjektet har lenge blitt utsatt, men i juli 2018 skjedde det ting. Da ble nemlig prosjektet lyst på anbud. Risa vant anbudet ett år senere, men Vassbakk & Stol klaget på tildelingen – noe som endte med at vegvesenet avlyste hele anbudskonkurransen.

Stavanger tingrett kom imidlertid i august i år fram til at avlysningen av anbudet var ugyldig, det vil si at Risa, etter rett, skulle fått kontrakten til en verdi av 385 millioner kr.

I mellomtiden har imidlertid Haugalandspakken funnet ut at prosjektet skal nedskaleres, fordi man nå bare har 367 millioner kr til rådighet i prosjektet. Den 6. mai 2020 uttalte Ann Mari Hardeland (seksjonssjef for Karmsungata-prosjektet i Rogalands fylkeskommune) at de legger opp til å bygge så mye som mulig innenfor det låste beløpet på 367 millioner kr. Ifølge Haugesunds Avis hadde hun da ikke noe tall på hvor stort gapet blir mellom den opprinnelige prosjektet, som ble lyst ut i 2018, og de 367 millionene som nå er til disposisjon. Det i seg selv høres merkelig ut.

I Haugesunds Avis kunne man den 11. september 2020 lese at Rogaland fylkeskommunes nå planlegger å redusere «Karmsundgata sør» med ca. 100 millioner kr. Hvorfor man skal måtte kutte ca. 100 millioner kr i prosjekt som Risa kunne bygge til en pris som kun er 18 millioner kroner høyere enn dagens budsjett, framstår for meg veldig rart.

Med bakgrunn i dette paradokset har jeg tre spørsmål:

1. Hvorfor tilbyr man ikke heller den opprinnelige kontrakten på 385 millioner kroner til Risa? Det er bare på den måten man oppfyller vilkårene i dommen fra Stavanger tingrett. Alle skjønner jo at man ikke kan tilby Risa å få den nye kontrakten, med mindre de er billigst også denne gangen.

2. Hvorfor kutter man omtrent 100 mill. kr i prosjektet når Risas tilbud fra 2018 kun var ca. 20 mill. kr over dagens budsjett?

3. Hvor mye ser Haugalandspakken for seg at Risa vil kreve i erstatning hvis de ikke får noen kontrakt? Dette vil trolig fort kunne dreie seg om 10–20 millioner kr.

Jeg håper at en representant fra Haugalandspakken eller fra fylkeskommunen kan oppklare litt her. Kanskje Arne Bergsvåg, som er fylkesvaraordfører og leder av styringsgruppen i Haugalandspakken, er rett mann å spille denne ballen til?