Arbeidstilsynet har stengt lokalene til MO-senteret i Havnegata 9 (gamle veveriet) i Kopervik pga. brudd på arbeidsmiljøloven. Ansatte er blitt syke mens de har vært på jobb, årsaken er dårlig inneklima. Enda en gang.

I 2004 skrev kommunen: «Fra Eiendomsavdelingen sin side har vi lenge visst at det fremdeles er antydninger til saltutslag og sopp…..Årsaken til at dette stadig kommer tilbake, er på grunn av byggets beskaffenhet, at fukt utenfra ikke tørker ut og gir grobunn for spredte utslag av salt og sopp. Å stoppe dette helt ser vi på som en helt umulig oppgave uten å måtte rive bygget.»

Da formannskapet den gang valgte å opprettholde vedtak om at undervisningen ved Karmøy voksenopplæringssenter (KVOS) skulle fortsette i lokaler ansatte mente var helseskadelige, gikk verneombudet ved skolen til det drastiske skritt å stenge den med øyeblikkelig virkning. Dette medføre at skolen for en periode måtte over i provisoriske lokaler.

I 2005 flyttet KVOS permanent ut av det gamle veveriet, da hadde helseplagene økt i omfang og flere lærere blitt syke. For fire var det såpass alvorlig at de etter en lang og omstendelig prosess ble tilkjent yrkesskadeerstatning, pga. opphold i de muggsoppinfiserte lokalene.

Allerede da burde varselklokkene ha gått hos de kommunale myndighetene. Samtidig som KVOS flyttet ut, flyttet MO-senteret inn.

Hvem i kommunen er ansvarlig for at dette kunne skje? Hvordan er det mulig at lokalene var uakseptable for lærere, mens ansatte i helsesektoren kunne jobbe der? Hvilke vurderinger ble lagt til grunn? Hvorfor satte ingen ned foten? Hvordan kan det ha seg at Karmøy kommune over så lang tid har spilt hasard med de ansattes helse? Hvorfor stengte ikke Arbeidstilsynet bygget allerede i 2005 da folk påviselig var blitt sjuke?

Historien om det gamle veveriet og inneklimaet er fortellingen om uvitenhet, arroganse, udyktighet, bortforklaringer og bagatelliseringer. Den rammer politikere, administrasjonen, eiendomsavdelingen, kommunen generelt og Arbeidstilsynet.

Vi mener det bør settes i gang granskning for å avdekke hva som egentlig har skjedd, hvem visste hva – på hvilket tidspunkt? I 2007 ble det vurdert å reise sak mot Karmøy kommune. Den gangen slapp de unna. Det spørs om de slipper like lett unna denne gang.