I prinsippet forbrukes 70-80 KWh i det å produsere 1 kg flytende hydrogen som i volum er ca 14 ltr. Dette inkluderer elektrolyse og væskegjørings (liquifaction) energibehov.

Vi kan alle være enige at Hydrogen derfor er en energikrevende 0-utslipps energibærer. Men, Hydrogen som energibærer er en viktig del av den fremtidige løsningen mot et 0-utslipps samfunn, og bruken av fossilt brennstoff til eks transport sektoren, vil reduseres betydelig allerede frem mot 2030-2040, og kanskje være tilnærmet nullet ut i 2050. Vi har rett og slett ikke noe valg......

Den første fabrikken med produksjon av flytende hydrogen, i hovedsak med kunder innen den maritime sektoren, kan være i drift i Sør-Norge allerede i slutten av 2024. Nord-Norge fabrikk løsning kanskje 1. til 2 år seinere (Nordland), og med den største kunden i fergetransport over Vestfjorden (Bodø- Lofoten).

Løsningen i Sør-Norge, inkluderer bunkringsløsninger og transport infrastruktur i Vestland og Rogaland fylke, i samarbeid med Wilhelm Wilhelmsens rederi i Oslo.

Eiere av fabrikken blir, ved realisering, Equinor, Air Liquide og BKK.

Bor du ved kysten i Rogaland vil du fra tidlig i 2025, antakelig se daglige fartøy med flytende hydrogen som 0-utslipps energibærer, i fast rutetrafikk mellom Bergen/Mongstad base og Stavanger/Dusavika/Risavika basene.

Visste du at eks Norled idriftsetter fergeforbindelsen i Hjelmelands sambandet med 1 hydrogendrevet ferge allerede fra tidig neste år ? Den ferdigstilles nå hos Westcon i Ølensvåg og blir den første i verden !

Norge og EU investerer milliarder av Euro "as wee speak" idet å få etablert fullverdige verdikjeder for 0-utslipps energibærere, som eks hydrogen. Behovet er betydelig og EU erkjenner nok at elektrisk kraft, ikke minst overføringslinjer for elektrisitet, er mangelvare, og samsvarer ikke med behov og ønske for rask overgang til grønn Hydrogen. Løsningen er derfor produksjon av blå hydrogen fra naturgass, inkludert håndtering av CO2. Annen 0-utslipps energibærer er eks ammoniakk (NH3), som kan lagres ved -33 gr C og atmosfærisk trykk, motsvarende til flytende hydrogen som typisk lagres ved 3-4 barg og med en temperatur på -253 gr C (20 K) !

Vi kan produsere hydrogen vha elektrolyse, biomasse eller eks naturgass. Dersom vi skal opprettholde - til og med øke verdien på Norges gjenværende naturgass forekomster, kan vi bruke vår naturgass til å produsere hydrogen, og ved å splitte ut CO2 og frakte denne til Northern Light (CO2 mottak og med lagring, og utstyr for injeksjon av CO2 i en undersjøisk formasjon) underbygger vi produksjon av svært attraktiv Hydrogen, gass eller i væskefase, uten utslipp. Såkalt blå hydrogen.

Bildet av at Hydrogen er svært mye dyrere enn fossilt brennstoff, er riktig, pr dags dato. Avgiftsøkninger for CO2 utslipp, kanskje så mye som 3-gangen ila 4-5 år, og det faktum at teknologiutvikling og betydelig økning av Hydrogen produksjon vil - i sum, redusere og fjerne dette gapet. Men dyrere blir det - over tid, enten man liker det eller ikke !Jeg tror at stortinget vil legge insentiver idet å få en raskere overgang, som stortinget besluttet for en raskere overgang til elektriske kjøretøy. Effekten ser vi på vegene, uansett hvor du ferdes.

Dagens bilhybrid løsning er typisk bensinmotor og en batteribank. Din fremtidige hybrid 0-utslipps kjøretøy vil være utstyrt med en vakuum dobbelt isolert tank med flytende hydrogen, brenselcelle, samt batteribank. Kjørelengde antakelig 70-90 mil og utslippet til miljøet er vann. Rent vann !!

I dag finnes det 10- tusenvis av disse kjøretøyene i daglig drift, eks Toyota, men ikke i Norge da vi ikke har utbygd infrastruktur, enn så lenge. Men det kommer, først innen maritim sektor (2025), så kort tid etter, innen transportsektoren. Flere større lastebilfabrikanter planlegger å teste ut lastebiler med flytende hydrogen og brenselcelle teknologi innen 2024 og Airbus planlegger det første flyet i kommersiell drift innen 5-8 år.

Mindset og sammenligning av 0-utslipps energibærere og fossilt brennstoff priser, vil om noen ti-år, være tanker og uttalelser man snakker om, om noe som var......

Dersom vi ønsker at næringsparkene i vårt nærområde skal være liv laga, også i et fremtidig og miljømessig perspektiv, og med nye arbeidsplasser og det å sikre fremtidige kommuneinntekter, må vi kjenne vår besøkelsestid. Her og nå ! Utviklingen går i en stadig økende fart og vi må handle nå dersom etableringer skal komme vår veg og ikke til våre fylkes naboer.