KARMØY: Hydro har solgt forretningsområdet Rolling til amerikanske KPS Capital Partners for 14,2 milliarder kroner, men transaksjonen var betinget av nødvendige godkjenninger.

Torsdag kunne Hydro meddele at godkjenningene var gitt og at det forventes at transaksjonen blir gjennomført i andre kvartal i år.

Transaksjonen omfatter sju anlegg, ett FoU-senter og internasjonale salgskontorer, i tillegg til rundt 5.000 ansatte, hvorav 650 på Karmøy og Holmestrand i Norge.

Milliardindustri

Hydros valseverk bearbeider blokker av aluminium til blant annet plater eller folie. I fjor bidro valseverkene med rundt 24 milliarder kroner i inntekter. Det utgjorde 17 prosent av de samlede inntektene i Hydro.

Avtalen mellom Hydro og KPS Capital Partners ble kjent 5. mars.

I forkant hadde fagforeninger, ordførere og stortingsopposisjonen uttrykt bekymring for et salg av de norske valseverkene.

Partier krevde stans

Senterpartiet, SV og Rødt krevde at staten stanset salget, men næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikke overprøve Hydros beslutning.

– Jeg registrerer at Hydro ikke lenger ser seg tjent med å ha valsede produkter som en del av porteføljen. Dette er en beslutning som er fattet av styret. Som eier respekterer jeg rollefordelingen mellom styret og eier. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipper som det er bred politisk enighet om, sa Nybø til NTB da salget ble kjent.

Nærings- og fiskeridepartementet eier 34,3 prosent av Norsk Hydro ASA.

Folketrygdfondet har 5,3 prosent av aksjene.