ENERGIKRISEN: Etter en undersøkelse om de svært høye strømprisene blant 2.000 av sine medlemmer har Norges Hytteforbund sendt brev til Vedum hvor de spør om landets 500.000 hytteeiere er oversett eller bare glemt.

Styreleder i Norges Hytteforbund, Trond G. Hagen sier til Nationen at de høye strømprisene har rammet mange hytteeiere hardt, og at de også har behov for strømstøtte på lik linje som eiere av privatboliger.

– For veldig mange går dette hardt ut over privatøkonomien, så hardt at mange får alvorlige problemer med å kunne gjøre opp for seg, kanskje spesielt pensjonistene, men også mange vanlige lønnsmottakere. Den nye modellen for beregning av nettleie, som foreløpig er utsatt, vil forsterke problemet ytterligere, sier Hagen.

Norges Hytteforbund mener at regjeringen snarest må komme på banen med en ordning for hytteeiere med tilbakevirkende kraft for desember 2021. (©NTB)