I disse kommunene er det dyrest å bo

Stord er dyrest i vårt distrikt, Haugesund er nest dyrest. Karmøy er blant de billigste kommunene på Haugalandet.