Gå til sidens hovedinnhold

I utakt med virkeligheten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er tydelig at stadion-saken engasjerer publikum. Fra Fotballklubben Haugesund sin side ønsker vi å redegjøre for en del viktige fakta for å opplyse saken best mulig.

Vi noterer oss at en del opplysninger i leserinnlegg og poster i sosiale media er i utakt med virkeligheten.

1. Det er ikke riktig at FKH fikk gamle Haugesund Stadion med tilhørende tomteareal i gave fra kommunen.

Haugesund Stadion as betalte 30 millioner kroner til Haugesund Kommune ved overtagelse. Prisen var basert på eiendomsmeglertakster daværende kommuneadvokat Åsmund Storhaug innhentet på vegne av kommunen.

Aksjekapitalen ble i sin helhet innbetalt av FKH as og Haugesund Kommune, med henholdsvis 6 og 4 millioner kroner.

Den nye stadion, i dag kjent som Haugesund Sparebank Arena, ble bygget og ferdigstilt til avtalt tid og budsjettert kostnad, uten overskridelser.

Det ble ikke søkt om tippemidler til prosjektet.

2. Klubben FK Haugesund har fra 2013 og frem til og med 2019 i alt betalt 27, 2 millioner kroner i leie for sin bruk av det nye anlegget, til Haugesund Kommune.

Kommunen har som fremleier av anlegget leid det ut til Fotballklubben Haugesund og Vard Haugesund.

Arenaen har også ved noen anledninger vært leid ut til Avaldsnes IL i forbindelse med deres Champions League kamper.

3. I den samme perioden har Haugesund Kommune, betalt 89,5 millioner i leie, til Haugesund Stadion as som eier anlegget.

4. Haugesund Kommune er nå som kjent blitt tilbudt 26 millioner kroner for de aksjene de for mindre enn ti år siden betalte 4 millioner kroner for.

Dersom kommunen nå velger å benytte seg av dette tilbudet innebærer dette at Haugesund kommune totalt sett siden oppstart, har mottatt 83,2 millioner fra FK Haugesund og samarbeidende selskaper.

I tillegg kommer leieinntekter fra Vard Haugesund og Avaldsnes IL på anslagsvis totalt 1,5 millioner kroner i den samme perioden.

Oppsummert betyr dette at kommunen i årene siden den nye stadion ble etablert, har hatt utbetalinger på til sammen 93,5 millioner
(leiekostnader med tillegg av opprinnelig innskutt aksjekapital ) på sitt finansielle engasjement tilknyttet den nye stadion, mens de i den samme perioden har mottatt 84,7 millioner fra FK Haugesund og samarbeidende selskaper, Vard Haugesund og Avaldsnes IL.

Kommunens samlede finansielle utlegg siden det nye stadion sto ferdig i 2013 og frem til i dag, er altså knappe ni millioner mer enn de samlet har mottatt og vil motta i den samme perioden, dersom de takker ja til tilbudet om å selge stadion – aksjene. Dette gjelder til tross for at FK Haugesund ikke har maktet å betale avtalt leie i de to første årene av pandemien.

Uten dette bortfallet av leieinntekter for årene 2020 og 2021 ville kommunen faktisk ha mottatt like mye som de har betalt ut.

Det sies fra politikerhold at 60 % av idrettsbudsjettet i kommunen går til toppidretten.

Like lite som vi vet hvor mye penger som går til det øvrige kulturområdet, er vi kjent med hvordan tallene ovenfor fremkommer i kommunens budsjetter.

Det vi vet er at FK Haugesund ikke mottar noen direkte støtte fra Haugesund Kommune til toppidretten. Hva derimot FK Haugesund har tilført regionen i form av bl.a. inntekter, opplevelser, samhold og merkevarebygging er det ingen som har noe eksakt regnestykke på. Vi har, som mange andre i korona-pandemien, møtt en dyp dal som vi trenger hjelp for å forsere. FK Haugesund har, som tidligere nevnt, gjort opp sine forpliktelser til kommunen frem t.o.m. 31.12.19 og akter å fortsette med dette etter at disse uårene er overstått.

Dersom Bystyret mener at tallene referert ovenfor ikke er riktige ber vi velvilligst om at det opplyses om dette.

Med vennlig hilsen, for Fotballklubben Haugesund

Leiv Helge Kaldheim

Styrets leder

Kommentarer til denne saken