HAUGESUND: Tho leder den lokale juryen når Haugesunds Avis innen 1. mai i år skal dele ut 900.000 kroner til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Det er første gang avisa deler ut et så stort beløp.

– Vi har delt ut penger tidligere og vi er sponsorer og samarbeidspartnere for mange, men i nyere tid er det ikke delt ut slike summer som dette. Det er veldig mye penger som skal deles ut, sier Tho.

Haugesunds Avis – og Amedia, som Haugesunds Avis er en del av – ønsker å bidra til gode og aktive lokalsamfunn, og det er lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å få til dette, som pengene skal gå til.

– Det er mange lokale lag, foreninger og organisasjoner som gjør en kjempejobb og som kanskje kan gjøre enda mer med økonomisk støtte. Jeg håper de ser muligheten, og tror og håper på mange søkere, sier Tho.

– Viktig at vi holder oss store

Til sammen i Amedia deles det ut 25 millioner kroner, og hvor mye hver avis får gi ut til sitt lokalsamfunn, avhenger av opplagstallene. Tre aviser i konsernet får dele ut en million kroner, mens Haugesunds Avis er blant avisene i konsernet som får dele ut nest mest med sitt opplag på over 20.000.

– Det er viktig at vi holder oss så store hvis vi skal få fortsette og dele ut så mye. Går vi over 23.000 i opplag, får vi enda mer penger å dele ut, sier Tho.

I februar 2016 kjøpte Sparebankstiftelsen DNB Amedia og opprettet den selveiende Amediastiftelsen, som har som formål å eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.

– Positivt med den type eier

Gode resultater i Amedia gjør at de forsiktig betaler ned sitt lån, samtidig som Sparebankstiftelsen i samarbeid med lokalavisene, deler ut midler til allmennyttige formål.

– Det er en nydelig måte å gjøre det på, det er utrolig positivt at vi har den type eier og vi er privilegerte som er i en slik situasjon. Overskudd fra Haugesunds Avis og de andre avisene kan ellers ikke tas ut av stiftelsen, sier Tho.


Han skal sammen med juryen, som består av administrerende direktør Øystein Vormestrand, Hanne J. Simonsen som er ansatt i markedsavdelingen og Solveig Vik (16), som også er ungdommens fylkesordfører fra Rogaland, bestemme hvem som får støtte.

– Vi kan velge hvordan det skal fordeles, om noen skal få alt eller om pengene skal deles mellom mange, sier Tho.

Frist i mars

Det kan søkes støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtten kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak, og målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Søknadsfristen er 25. mars, og man kan søke her.

Hvem som får penger, avgjøres innen 1. mai.