Da idrettshallen halverte antall parkeringsplasser, måtte de finne på noe lurt

Stuntet hanket inn cirka 700 elever til den nye hallen.