1. mai er en dag der arbeiderbevegelsen markerer sine politiske seire og setter fokus på utfordringer som fortsatt kan og bør løses.

Det er en dag hvor vi løfter fram viktige verdier som frihet, demokrati og solidaritet.

Norsk arbeidsliv er velfungerende når vi sammenlikner oss med andre land. Vi har medvirkning og vi har rettigheter regulert blant annet gjennom arbeidsmiljøloven, hovedavtaler og tariffavtaler.

Likevel er det noen områder vi kan og bør endre på. Et av dem er den store andelen deltidsansatte, i hovedsak kvinner, som ivaretar noen av de viktigste oppgavene i velferdsstaten.

Heltid er for de fleste helt nødvendig for å kunne betale regninger, ha mulighet til å ta opp boliglån og forsørge seg selv og sin familie. Det gjelder også for sykepleiere. Å jobbe deltid medfører utfordringer med hensyn til økonomi og fører også med seg en uforutsigbar arbeidstid når en må spe på stillingen med tilfeldige ekstravakter.

NSF Rogalands undersøkelser blant avgangsstudenter viser at åtte av ti nyutdannede sykepleiere foretrekker heltidsstillinger. Heltid fremmer altså ikke bare pasientsikkerhet, likestilling og arbeidsmiljø. Det er også et utmerket tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Når Revmatismesykehuset i Haugesund nylig lyste ut to 100 % sykepleierstillinger med arbeid hver 4. helg, fikk de 24 søkere.

Med andre ord - sykepleierne er der ute og de ønsker seg hele stillinger og gode arbeidstidsordninger. De ønsker seg også en lønn å leve av og en jobb å leve med. Så hva er det kommuner og helseforetak egentlig venter på?

Norge mangler 7.000 sykepleiere. Mange av disse jobber i dag i andre yrker eller arbeider såkalt frivillig deltid da de opplever at belastningen og arbeidstidsordningene ellers går på helsen løs.

Ved å lyse ut hele stillinger, redusere belastningen gjennom økt bemanning og gode arbeidstidsordninger og sørge for faglig påfyll, vil flere komme tilbake og færre slutte i yrket.

I fjor brukte helsevesenet svimlende 1.700 millioner kroner på å leie inn fra vikarbyrå. Del gjerne disse skattekronene til flere hele stillinger, men ikke del stillingene.