Ikke fly utenlands før 24. mai – i alle fall

Oversikten viser at det mandag og tirsdag i neste uke går fly til Aberdeen, Alicante og Malaga fra Haugesund lufthavn.