Vi vet ikke om mange la merke til det, men en dag tidligere i høst publiserte Haugesunds Avis to leder-artikler samme dag, og i samme papiravis.

Fra 1. oktober vil det også være dager der avisen ikke har lederartikkel i det hele tatt. Eller, det skjer for så vidt allerede hver søndag – men nå vil det være flere dager der vi ikke gir uttrykk for avisens mening. Det er ikke lenger naturlig at det er antall utgivelser av papiravis som styrer når vi mener noe.

Det har ikke alltid vært daglige ledere i Haugesunds Avis, men dette er en langvarig tradisjon. Ikke minst var lederne sentrale da avisene var koblet til politiske partier.

Nå er det lenge siden den koblingen ble brutt, for vår del til partiet Venstre. Likevel er det bestemt i formålsparagrafen vår at vi står i en demokratisk og liberal tradisjon. Vi skal speile lokalsamfunnet, fremme dets interesser, bidra til å skape lokal identitet, stolthet og tilhørighet.

Det skjer mye interessant på Haugalandet, men det er ikke alt det er behov for at vi uttrykker Avisens mening om. Hovedoppgaven vår er journalistisk og objektiv nyhetsdekning. Derfor har det opp gjennom årene blitt mange ledere som ganske generelt kommenterer nasjonal politikk. Dette er det ikke daglig behov for.

Vi vil derfor heller bruke ressursene våre mer på det lokale. Vi slutter ikke å skrive ledere, men vi vil bestrebe å være tydeligere og mer lokale når vi først gjør det. Vi skriver ledere når vi mener det trengs; når vi tenker det er viktig at Haugesunds Avis flagger et standpunkt, slik vi for eksempel gjorde da Sian skulle demonstrere i Haugesund, eller når flyplassen vår trues.

Fortsatt vil vi også kunne skrive om nasjonale hendelser og situasjoner, men vi skal alltid søke å ha en synsvinkel herfra; relevansen og betydningen for våre lesere er det viktigste for oss.

Dermed kan det bli tre ledere i uka, eller det kan bli to på én dag. Eller en annen frekvens, alt ettersom. Og de publiseres når de bør publiseres. Innholdet bestemmer, ikke hvorvidt vi har papiravis den dagen.

Haugesunds Avis har hatt både signerte og usignerte lederartikler. Framover vil hovedregelen være at det står hvem som har skrevet den. Ofte vil dette være ansvarlig redaktør, men også andre i avisen kan skrive. Uansett vil da ytringen være på vegne av Avisen, og etter Avisens grunnsyn, men vi tror åpenhet om hvem som er skribent, i de fleste tilfeller er et gode.

Både redaktørene og andre i avisen vil også skrive kommentarer. Dette er meningsytringer som er mer personlige. Her uttrykker man seg ikke på vegne av Avisen, men gir formidler egne erfaringer, vurderinger og meninger.

Meningsstoffet blir altså ikke nedprioritert med denne endringen; snarere tvert om. Vi vil også jobbe for at leserbrev og kronikker blir bedre presentert og får mer framtredende plass.

Haugesunds Avis er den fremste og viktigste debattarenaen på Haugalandet, og det skal vi fortsette å være. Bli med i diskusjonen!