– Ikke mer kloakk i fjæresteinene

Nå går overløpsvannet 18 meter ut i Karmsundet.