Anne Grete Preus får etter alt å dømme sin egen gate i Haugesund. Dermed ser det ut for at det går inflasjon i kjendisgater i byen ved Smedasundet.

Ingenting galt om Preus. Hun har utmerket seg som en av Norges største visesangere. Og hun er født i Haugesund, og bodde her i sine sju-åtte første leveår. Spørsmålet er om det er nok til å bli hedret med en gate.

Preus har nesten aldri bodd i Haugesund. Riktignok har hun hatt noen franske visitter her når det har vært vise- og lyrikkfestival i byen. Ellers har hun for det meste holdt til på Østlandet.

Det samme vil kanskje noen si om Hanne Krogh, men hun har i det minste holdt god kontakt med fødebyen. Og er her med jevnlige mellomrom. Derfor er det helt greit at hun har fått sin egen gate.

Dessuten fortjener hver og en av Vamp-medlemmene sin gate når den tid kommer. Samt en og annen FKH-spiller. Både Vamp og FKH er kjent over hele Norge, og har satt Haugesund ettertrykkelig på kartet.

Noen stortingsrepresentanter vil også trolig bli hedret på en eller annen måte.

Og det kommer trolig også flere som vil utmerke seg innen kultur og idrett. Spørsmålet er da om det er nok gater til alle.

Dessuten har ennå ikke gatenavnkomiteen funnet en gate til Kolbein Falkeid, en sak som for lengst burde ha vært i boks.

Det er ingen tvil om at gatenavnkomiteen har litt av en jobb framover. Bare den ikke går seg vill.