HELSE: Årets influensa er den kraftigste på mange år. Halvveis inn i influensasesongen har 3.000 personer blitt innlagt.

– Vi har hatt flere pasienter og har også sett flere alvorlige tilfeller og flere komplikasjoner til influensa enn det vi ser i en vanlig sesong. Vi må i alle fall flere år tilbake før vi kan finne en sesong som har rammet oss så kraftig som denne, forteller overlege i infeksjonsmedisin ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), Arne Broch Brantsæter, til TV 2.

På spørsmål om hvorfor flere blir syke i år enn tidligere år svarer han at det trolig er fordi immuniteten mot dette viruset som nå sirkulerer er dårligere.

Rammer barn

– Men det er viktig å legge til at det først og fremst er eldre mennesker og de med kroniske sykdommer som har blitt alvorlig syke, sier han.

I tillegg til eldre mennesker kan viruset ramme små barn hardt. Denne sesongens RS-virus, som er en luftveisinfeksjon, rammer vanligvis spedbarn under tre måneder som er syke fra før, men i år rammes også normalt friske barn.

– Det er det som er spesielt i år, at i tillegg til disse gruppene, så har vi hatt unger opp til to år som har havnet på pustemaskin på grunn av RS-virus, forteller Thomas Rajka, som er avdelingsleder på Barneintensiven ved Oslo universitetssykehus.