OSLO: Alle de seks pasientene er innlagt i helseregion Helse sør-øst, viser tall fra Helsedirektoratet. Blant dem er to pasienter på Ahus, én i Vestre Viken, én på Sørlandet sykehus, én på sykehuset Østfold og én pasient på et privat sykehus som har avtale med helseregionen.

Helse sør-øst opplyser at én av pasientene er på intensivavdeling, men ikke på respirator.

Oppdateringen fra Helsedirektoratet viser at ingen av koronapasientene mandag var på respirator. Det er første gang siden 10. mars at ingen koronapasienter får respiratorbehandling i Norge.

Torsdag gikk antallet pasienter på respirator ned fra to til en, og mandag var altså tallet null.

Tallet på innlagte var mandag to flere enn fredag, da det var fire koronapasienter på norske sykehus.

Mandag var det registrert 8.981 koronasmittede personer i Norge, ifølge Meldingssystem for smittsomme sykdommer. 380.082 personer i Norge er testet for viruset.

Folkehelseinstituttet rapporterer i sin oppdatering mandag at det er registrert 253 dødsfall blant koronasmittede personer i Norge.

(NTB)