KORONA: Kommunene i Haugesunds-området har en ustabil smittesituasjon. Smittesporingskapasiteten er under press og et høyt antall personer er i karantene.

Et økende antall smittetilfeller er av den engelske virusvarianten, og flere har ukjent smittevei.

– Strengeste tiltaksnivået

Tirsdag formiddag ble det klart at alle kommunene på Haugalandet ville be nasjonale myndigheter om å justere opp tiltaksnivået.

Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen regionale tiltak for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira.

– Det er stigende smitte med den engelske virusvarianten i flere av kommunene i Haugesunds-området, og de melder om at situasjonen er utfordrende og uoversiktlig. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten.

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Kommunene får tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til onsdag 17. mars og varer til og med søndag 11. april.

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut.

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i følgende kommuner:

  • Bokn
  • Haugesund
  • Karmøy
  • Sveio
  • Tysvær
  • Utsira
  • Vindafjord

Dette er tiltakene:

Nasjonale tiltaksnivå

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.

Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene, og de bør teste seg. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell (gjelder fra mandag 29. mars).

Det finnes enkelte unntak fra disse kravene, for eksempel for barn under 12 år. Les mer om unntakene: Informasjon om karantenehotell

Munnbind

Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig.

Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1–2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.

Maks to gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Butikker

Benytt kun lokale kjøpesentre og varehus.

Restauranter, kafeer, barer

Skjenkeforbud.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig. Kommer du fra et område med høyt smittenivå, bør du ikke bo på hotell.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå ifølge nasjonale regler. I Haugesund, Karmøy og Tysvær er skolenme på rødt nivå fram til 18. april.

Fra mandag 21. april vil skolene være på gult nivå.

Høyere utdanning

Hovedregel om digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Arbeidsgiver skal sørge for dette.

Arrangementer

Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Regler hvis arrangementet likevel må avholdes:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

Underholdningstilbud

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende må holde stengt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Toppidrettsutøvere kan likevel trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Treningssentre og svømmehaller

Treningssentre kan bare holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Unntak for personer bosatt i andre kommuner som skal benytte treningssentrene til rehabilitering og opptrening invididuelt/i mindre grupper med arrangør, eller individuell trening/behandling det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan bare holde åpent for skolesvømming, organisert svømmetrening for de under 20 år, og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. De kan også holde åpent for rehabilitering/opptrening, og annen individuell behandling det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Kilde: Regjeringen.no