E 39: På ferjesambandet mellom Arsvågen – Mortavika kunne Fjord1 melde at flere avganger ble innstilt søndag ettermiddag.

Selskapet oppga «tekniske problemer» som årsak.

Det var avgangen klokken 13.15 og 14.15 fra Arsvågen og klokken 13.45 og 14.45
fra Mortavika som ble innstilt.