Interkommunal brann eller redning?

STØTTER: Harald Larssen Lønning er en av tolv politikere som stiller seg bak Alf Magne Grindhaugs forslag.

STØTTER: Harald Larssen Lønning er en av tolv politikere som stiller seg bak Alf Magne Grindhaugs forslag. Foto:

Av

I dag kan ordførerne på Haugalandet gå inn for å gå til rettssak mot Haugesund kommune grunnet exiten i Haugaland Brann og Redning. Det kan ende stygt for det interkommunale samarbeidet. Vi ber ordførerne en siste gang om å ta et skritt tilbake, og tenke seg om. Ønsker dere interkommunal brann eller redning?

DEL

KronikkVinteren 2011 gikk fem kommuner sammen for å se på mulighetene for et interkommunalt brannsamarbeid. Fem ble til tretten kommuner i 2012, og det bestemmes at det skal sees på hele 110-sentralens område på Haugalandet. Etter en rekke rapporter og vurderinger velger ni kommuner (Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord) å vedta en selskapsavtale sommeren 2017.

Nye rapporter gjennomføres, og 1. mars 2018 anbefales Industrigaten 19 som beste tomtealternativ for ny hovedbrannstasjon. Representantskapet(ordførerne) velger likevel Raglamyr, mellom nye Obs bygg og Kolumbus, som tomtealternativ. Strenge regler for utrykningstid gjør at tomtevalget resulterer i krav om en bistasjon i Haugesund, for å være innenfor lovverket.

En nye hovedbrannstsjonen skal dekke nordre del av Karmøys øyside, store deler av Karmøys fastlandside, Haugesund kommune og vestre del av Tysvær kommune. Resten av Haugalandet betjenes fra andre brannstasjoner lokalisert rundt i distriktet. Responstiden er lovpålagt, og ulike risikoobjekter har fra ti til tretti minutters utrykningstid.

Les også:

Politikerne i Haugesund ville ikke gå med på en fordyrende løsning ved å bygge to brannstasjoner, når de hadde valget om å bygge én, og sa opp selskapsavtalen 30. juni 2018 - Dagen før virksomhetsoverdragelsen skulle skje med brannbiler, mannskap og utstyr.

Vi har ikke til hensikt å finne syndebukken eller grave i hvor det gikk galt. Det har vært gjort uheldige beslutninger fra alle parter i saken, som har resultert i at Haugesund kommune står på utsiden av brannsamarbeidet. Det er ikke en god løsning for noen, da Haugesund og Karmøy må samarbeide om brannkrav som kommer om få år.

Vi anbefaler at ordførerne i dag velger å droppe rettssaken, og ta ett skritt tilbake. Vi anbefaler dem å be om en ny rapport fra en uavhengig tredjepart som kan finne den beste plasseringen for ny hovedbrannstasjon basert på faglige og økonomiske forhold.

Haugalandet står nå i en situasjon der samarbeidsklimaet mellom kommunene i regionen er svært anstrengt og utgjør en betydelig trussel for den videre utviklingen av Haugalandet. Vi kan ende opp med to hovedbrannstasjoner og millioner av fellesskapets midler i ekstrakostnader hvert eneste år. Om kommunene ender i retten, kan det bety å sette kroken på døren for interkommunalt samarbeid. Vi har en sterk og slagkraftig region når vi jobber sammen, og viktige regionale oppgaver, store samferdselsprosjekter og videre drift av Karmsund Havn, HIM, Haugaland Kraft og Haugaland næringspark er alle avhengig av et godt samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Det bør være av felles interesse for Haugalandet å få til et interkommunalt brannvesen med ny hovedbrannstasjon på lokasjonen som gir best mulig beredskap for Haugalandet, til en best mulig pris. La oss støtte opp om forslaget varaordføreren i Karmøy har i Haugesunds Avis torsdag 14. mai.

Veien fremover er ett skritt tilbake.

Les også:

– La oss legge gammelt oppgulp, stolthet og stahet til side

La oss slutte med skyggeboksing

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags