Iverksatte leteaksjon: – Har kommet i kontakt med savnede

To personer i turfølge kom bort fra hverandre i bratt lende lørdag kveld.