Jeg liker å kjøre bil. Det gir meg frihet, og jeg liker å komme kjapt dit jeg vil. Jeg liker når det er godt tilrettelagt med veier og parkering. Men en sjelden gang føler jeg med dum og utilpass i bil. Det er først og fremst når jeg kjører på Indre kai i Haugesund, for å hente eller slippe av noen. Da føler jeg meg som en skurtresker på en gravlund; smakløst malplassert.

Bjørn Gunnar Husby i Venstre tok nylig opp temaet i et leserbrev her i avisen. Han foreslår å stenge Indre kai om sommeren. Det er et veldig godt forslag. Forslaget dukker opp med ujevne mellomrom. Nå bør det gjøres noe.

Etter mitt syn burde ikke spørsmålet være om man skal stenge om sommeren, men om man trenger å ha det åpent for biler i det hele tatt.

Men også jeg liker til-døra-transport når vinterstormene herjer, og da er det kanskje ikke så mye utendørs liv uansett – så la oss starte med sommerhalvåret og se det an. Jeg mistenker at når det tas gode grep her, vil man lure på hvorfor det ikke ble gjort før.

Jeg vet ikke om noen som synes det er en god idé å gjenåpne hele Haraldsgata for biler. Gågater gjør noe med trivselen. Man går annerledes der enn langs en trafikkert vei.

Indre kai er delvis utformet som ei gågate, og det er selvsagt det kaien bør være. Dette er noe av det flotteste og mest unike vi har i Haugesund. Utestedene langs kaien er en kjemperessurs for byen og regionen, og Smedasundet er et maritimt bymiljø i verdensklasse.

Noen problemstillinger må løses. At Indre kai er en levende kai med rutebåter og annen nytte, er noe av det som gjør området levende og spennende. Dette krever noe bilkjøring og tilgang. Her må det kunne gå an å få til en praktisk løsning med en utvidet snu-rundkjøring med rom for korte stopp, uten å åpne hele kaien for trafikk.

Helheten her kan gjerne tenkes på i forbindelse med planene for ny Risøy bru, lengre sør.

Ved å fjerne biltrafikken fra Smedasundet, åpnes kaien for mer og mer variert bruk. Det vil bli et triveligere sted å være. For all del, det er flott også i dag, men det er nok eksempler på hvor bra det kan bli når kontakten med vann bedre integreres i bymiljø laget for mennesker, ikke maskiner.

Århus i Danmark har fått mye oppmerksomhet for hvordan de åpnet elva igjen for byen. Sandnespolitikere dro dit for inspirasjon og åpnet deler av Storånå samtidig som de tenkte nytt i hvordan de knyttet byen til Vågen med kultur og liv. Utskjelte Sandnes er nå kåret til landets mest attraktive by.

Jeg har tidligere skrevet om behov for gangbruer, og hvordan byer som Fredrikstad og Tønsberg har utvidet og myket opp kaisentrumene sine med gangbruer. Tenk om Haugesund hadde fått til det over Smedasundet, gjerne også med mulighet for å rusle langs sundet også på vestsida på Risøy.

Tønsberg drar også interesse og aktivitet med en mer bevisst bruk av vikinghistorien. Ved kaien der ligger fast en kopi av Osebergskipet. Er det en by som burde hatt et vikingskip ved kai, er det Haugesund. Fengende for store og små – og en magnet på cruiseturistene, vil jeg tro.

Legger vi inn planene for selvkjørende båter mellom kaien, byøyene og Torvastad, som blant andre ordfører Arne-Christian Mohn presser på for, har vi et maritimt bysentrum folk virkelig vil snakke om. Verdensklassemiljø, tilrettelagt i verdensklasse.