Gå til sidens hovedinnhold

Ja til Digital Kompetanse! Nei til mobilbruk i friminuttene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I utvalgsmøtet i oppvekst i mars fremmet jeg, som representant for Høyre, forslag om et felles regelverk for ungdomsskolene i Haugesund med forbud om bruk av mobiltelefoner i friminuttene - og fikk flertall for dette.

Eivind Lervik Tornli, som leder for Ungdomsrådet, argumenterte mot et slik vedtak i dette møtet på samme måte som han -og andre representanter fra ungdomsråd og ungdomsskoler – argumenterer i innlegget i Haugesunds Avis 26.mai.

Det er klart ungdommen her har gode argumenter og det er klart de skal lyttes til.

Forfatterne av innlegget viser bl.al til utvikling av digital kompetanse som et argument mot forbud av mobilbruk i friminuttene.

Men mobilbruk i friminuttene på skolen eller forbud mot dette, har lite med digital kompetanse å gjøre. Digital kompetanse er et økende satsningsområde i skolen og her ønsker vi velkommen alle gode krefter med innspill og synspunkter.

Selv jobber jeg i CGI, en av de største teknologibedriftene her på Haugalandet, og innser viktigheten av at digital kompetanse er høyt på agendaen. Som en del av vårt samfunnsansvar støtter vi blant annet opp om Girl Tech Fest, et initiativ hvor jenter i 4- og 5-klasse inviteres til en dag med koding, lek og læring - med ambisjon om å tenne en gnist hos fremtidige kvinnelige teknologer.

For vi er avhengige av at fremtidige generasjoner, gutter som jenter, behersker og forstår disse verktøyene- samt setter seg i førersetet for utvikling av teknologiene som i stadig større grad legger rammene rundt våre liv!

Så et rungende JA til mer teknologi i skolen!

Men det er altså ikke i konflikt med å måtte legge vekk mobilen i friminuttet. Derfor understrekes det i vedtaket at den enkelte lærer står fritt til å la elevene bruke mobilen i undervisningsøyemed.

Så hva vil vi da med dette forbudet?

Vi ønsker å ta ansvar for ungdommen som selv melder de er bekymret for eget mobilbruk. Dette underbygges i mange rapporter – blant annet fra Medietilsynet i 2018 der det i funnene viser at 70% av 15-årige jenter mener de bruker mobilen for mye. Det kommer også frem i Ungdata-undersøkelsen der hele 34 % av ungdomsskoleelever i Haugesund opplyser at de bruker mer enn fire timer, etter skoletid, foran en skjerm! 28 % prosent svarte tre til fire timer.

Vi ønsker også å lytte til erfaringer som er gjort ved ungdomsskoler som Skåredalen og i Sveio som har innført mobilforbud – og som kan fortelle at dette har ført til økt sosial samhandling og mer fysisk aktivitet i friminuttene.

Vi vil også lytte til Foreldrenes Arbeidsutvalg ved byens barne- og ungdomsskoler som ber om et felles regelverk med mobilfrie friminutt.

Vi kan også se tillevekårsundersøkelsen som illustrerer at det er store forskjellene innad i Haugesund. Ved å fjerne mobilen fra skolehverdagen, vil det også bli mindre synlig hvem som ikke har anledning til å kjøpe seg de «riktige» telefonene – og en belastning for disse gruppene fjernes.

Vi ønsker altså å tilby elevene et pusterom fra de stadig mer altoppslukende mobilene– og at friminuttene også blir et friminutt fra skjerm.

Så igjen; JA til digital lek, glede og mestring – og fortsett å utfordre skole, ledelse og politikere til å ta gode valg for å legge til rette for nettopp dette.

Kommentarer til denne saken