Motinnlegg til varaordfører Alf Magne Grindhaug sin løsning på at "Vinteren vi er i ferd med å legge bak oss viser at verden vil trenge langt mer fornybar energi enn markedet kan by på i dag."

For det første var det et forslag i formannskapet i Karmøy om å hjelpe innbyggere til å klare å betale ekstreme strømregninger som kan gi mange inkassovarsler, noe varaordfører var lite behjelpelig til å finne poster til.

Det offentlige har fått utbytte av strømpriskrisen, og innbyggere må betale, velge når vaskemaskin skal gå, eller når en skal dusje.
Energipolitikken har vist seg å feile, selv om Norges befolkning allerede har hatt en stabil vannkraft å lene seg på, som lett kunne blitt oppgradert dersom det hadde vært politisk vilje for dette.

Å satse på ustabil vindkraft som det når gjørs viser at det trengs likevel balansekraft for at det skal la seg fullføre.
Vindkraft er dyrt, ustabilt og forurensende, likevel ønsker varaordfører i spissen å satse videre på dette, og med penger fra kommunekassen for å få det gjennom.

Det varsles nå om en betydelig utvidelse av havvind utenfor vestkysten av Karmøy.

Vi har stilt spørsmål om dette er fornuftig satsing og om det vil gi de lovte 16.400 arbeidsplasser.
I varaordfører sitt innlegg prater han i ettertid om 10-15 arbeidsplasser, uten å nevne at dette kan true de eksisterende evigvarende arbeidsplasser som fiske og turisme.

Karmøy/ Haugesund har og har fortsatt fiskere som lever av fangsten sin, nå kan områder som er velegnet for fiske bli truet av etablering av havvind.

Karmøy har en lang historie preget av å leve av fiske, og i sin senere tid også har blitt av historisk interesse.
Det virker som alt dette er blitt glemt i kampen om å bygge ned kultur, historie og naturmangfold.
At de arbeidsplasser som er nevnt er stort sett av innleid utenlandsk kraft, at strender som er viktig for Karmøys befolkning og turisme kan risikere forurensing visuelt og av fysiske detaljer nevnes ikke.
Varaordfører kommer i tillegg med påstander om at havvind er grønt, og at vi skal vi verdensledende, hvor tar han disse påstandene fra?
Dette som blir omtalt som er eventyr er ikke noe annet enn et eventyr, og jeg tror innbyggere ikke er enig i det forhastede vedtak som ble gjort i kommunestyret, da vi ble presentert denne saken dumpet i fanget under møtet av ordfører, uten å ha fått gått grundig gjennom saken.

Vedtaket bør omgjøres.