Haugesund kommune avslører seg som totalt historieløse når de vil jage bort den såkalte «potetbilen» som i snart 30 år har skapt liv og aktivitet på Rådhusplassen.

Siden 1905 hadde mesteparten av torghandelen i Haugesund foregått fra Landmandstorget. Da man startet byggingen av Hotel Saga i 1956 måtte deler av Landmandstorget vike. Torgstyret søkte i den forbindelse kommunen om tillatelse til å ta i bruk deler av Rådhusplassen og da først og fremst piazettaen, det vil si det brede fortauet nedenfor fontenen. Rådhuskomiteen var litt skeptisk til forslaget og søkte derfor råd hos de to rådhusarkitektene, Herman Munthe-Kaas og Gudolf Blakstad. De to arkitektene var imidlertid klare i sitt råd. Helt fra starten hadde det vært deres intensjon å bruke nettopp piazzettaen til torghandel. I beskrivelsen av deres arkitektutkast fra 1922 sto det blant annet følgende: «Piazzettaen bør anvendes til blomster- og grønnsaktorv. Denne stenlegges i mønster, og øverst i aksen for Festiviteten anbringes den store fontæne som bør konstrueres paa store vandmasser.»

Rådhusplassen som torg for salg av blomster og grønnsaker startet sommeren 1956 og ble en stor suksess. Dessverre er torghandelen i dag en brøkdel av hva det en gang var, men la oss i alle fall ta godt vare på de få aktørene som bidrar.

Haugesund kommune bør derfor straks sende melding til potethandler Ola Njærheim fra Jæren og ønske ham hjertelig velkommen til å bruke rådhusplassen. Skulle det oppstå problemer med parkering, får en heller ved hjelp av noen bukker og tau henvise hvor det er lov til å parkere de få timene potetbilen er til stede. Finn heller en god løsning enn å lage et problem.