Gå til sidens hovedinnhold

Ja til ny rusreform!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Salg og bruk av narkotika på Haugalandet har de siste årene blitt et økende problem, og i lang tid har straff blitt brukt som virkemiddel i kampen mot rusmisbruk. I flere tiår med et slikt lovverk er det blitt klart at straff ikke fungerer. Det bare forsterker problemene til den enkelte. Med en ny rusreform derimot, der rusmisbrukere imøtekommes med hjelp istedenfor straff, vil rusavhengige bli hjulpet med problemene sine.

Mennesker som utvikler rusproblem, har som regel allerede slitt med psykiske problemer eller traumatiske problemer i lang tid, og straff bidrar derfor på ingen måte til å motvirke dette. Straff kan faktisk forverre problemene til den enkelte, noe som fører rusmisbrukere inn i en ond sirkel. En avkriminalisering derimot, som erstatter straff med hjelp, er et mer humant virkemiddel for å forebygge rusmisbruk. Det tenkes mer på å ta vare på mennesket, enn det gjøres for å bryte det ned.

Dagens rusreform, som benytter straff til å «forhindre» rusmisbruk, fører til at rusmisbrukere har en høyere terskel for å oppsøke hjelp. Det viser en svensk studie (Soussan & Kjellgren, 2019), der 40% av deltakerne ved en eventuell akutt narkotikarelatert nødssituasjon, ville ha nølt eller ikke oppsøkt helsevesenet i det hele tatt, i frykt av å bli straffeforfulgt. En avkriminalisering derimot, vil fjerne barrieren for å oppsøke hjelp. Terskelen for å søke hjelp vil dermed reduseres betydelig. Med andre ord, så vil en ny rusreform kunne redde mange liv.

Personer som straffes ved bruk eller salg av mindre mengder narkotika utgjør en ekstra belastning for samfunnet, sammenlignet med et lovverk der den rusavhengige hjelpes istedenfor å straffes. Det er fordi straff fører til at den rusavhengige må i rettsak, noe som koster penger, og deretter må kanskje den siktede i fengsel, noe som koster enda mer penger. Disse pengene må samfunnet betale. En avkriminalisering derimot, vil hjelpe de rusavhengige på rett spor i livet, og etter hvert ut i arbeidslivet. Det er ikke kun fordi den syke blir frisk nok til å kunne være i arbeid, men i tillegg så føres ikke lovbruddet opp på rullebladet, noe som ikke hindrer muligheten for å ta enkelte utdanninger og jobber.

Informasjon blant unge er et effektivt tiltak mot forebygging av ulike samfunnsproblemer, og nettopp derfor bør dette være virkemiddelet som tas i bruk for å forhindre rusmisbruk blant unge. De må få den informasjonen som trengs for å holde seg unna rusmidler, og det må blant annet informeres om skadevirkninger av å tilføre kroppen narkotiske stoffer og hvordan de kan motstå ruspress fra ulike miljøer. For at alle ungdommer skal få tilgang på denne informasjonen, må dette viktige temaet bli en del av undervisningen til elever på skolen.

Med dagens rusreform i bruk sparker vi allerede dem som ligger nede på bakken istedenfor å hjelpe dem opp. Ved å straffe syke personer som sårt trenger hjelp, gjøres det mer skade enn nytte. Ved å innføre en ny rusreform, der straff erstattes med hjelp, blir det enklere for rusavhengige å søke hjelp, og den hjelpen som tilbys vil hjelpe rusmisbrukere med problemene sine. Dermed vil salg og bruk av narkotika gå ned.

Kilder

Soussan, C., & Kjellgren, A. (2019). Alarming attitudinal barriers to help-seeking in drug-related emergency situations: Results from a Swedish online survey. Karlstad: SAGE.

Kommentarer til denne saken