Jan Åge var innlagt i 17 dager: – Jeg var aldri redd

Etter 17 dager innlagt på Haugesund sjukehus, opplevde Jan Åge Matland (67) at folk gikk i bue utenom han på butikken.