Jan Kenneth (41) lager håndsprit sammen med lokalt bryggeri og gir det bort gratis

Jan Kenneth Odland (41) i Kystgjerdet fant sin egen måte å ta del i dugnaden på.