– Jeg avviste dette huset helt. Skulle ikke ha det. Så tok jeg ett steg inn

– Da var det bare «dette skal jeg ha», forteller Lars Bårdsen om den gamle landhandelen fra 1800-tallet. Nå får han hjelp fra interesserte håndverkere til deler av restaureringen.