– Jeg forstår at det kan være forventninger om mer

Engasjement og plan for Byheiene og Djupadalen etterlyses. Fra politisk hold bekreftes engasjementet.