Samtidig som jeg er stolt av innsatsen min egen kommune, Haugesund, som strekker seg langt, og i et rekordtempo bosetter flyktninger, er jeg rett og slett trist over regjeringens budsjett som kutter en komma fem milliarder kroner på bistandsbudsjettet. Her tar vi fra de fattige og gir til de rike. Jeg savner Robin Hood. Dette er brutale kutt til verdens fattigste.

Støre-regjeringen velger å finansiere mottak av ukrainske flyktninger ved å ta pengene fra bistandsbudsjettet. Det får alvorlige konsekvenser for menneskerettighetsarbeid, kvinner og fred.

Jeg er takknemlig for innsatsen til SV som hindret at kuttene ble enda større. Jeg hører også forklaringsmodeller fra regjeringen. Men man kan ikke bortforklare at vi kutter innsatsen til bistand når den burde vært økt.

KrF mener den internasjonale situasjonen med Russlands angrepskrig mot Ukraina, økende energipriser og matpriser, samt varslet matvarekrise gjør at Norge må bidra mer internasjonalt. Derfor reagerer KrF kraftig på at regjeringen velger å finansiere kostnadene kommunene har knyttet til flyktningsituasjonen over bistandsbudsjettet.

KrF peker også på at dette skjer samtidig som Norge får kraftig økte inntekter på grunn av økte energipriser som følge av krigen i Europa. Konsekvensen av regjeringens kutt er dramatiske for satsningen på utdanning, helse og jobbskaping i mange av de fattige landene. Derfor foreslår KrF å øke bevilgningene til bistand med 4 milliarder kroner.

Dette perspektivet er også viktige i den urolige tiden vi lever i:

Regjeringens kutt i bistanden rammer midler avsatt til å styrke stemmer som står opp mot autoritære krefter. De halverer norske bevilgninger til FNs høykommissær for menneskerettigheter, samtidig som høykommissæren dokumenterer overgrep i Ukraina. Hvordan kan regjeringen forsvare disse kuttene til organisasjoner og mennesker som står fremst i kampen mot autoritære ledere som Putin?

Nei, KrF er ikke uansvarlige. Å føre en trygg økonomisk politikk er ikke til hinder for å opprettholde utviklingshjelpen til verdens fattige. KrF klarer i sitt reviderte nasjonalbudsjett å holde en lavere oljepengebruk enn regjeringen, og samtidig øke bistandsbudsjettet med 4 mrd. Kroner. Dette vil ikke påvirke norsk økonomi, men er helt nødvendig å gjøre i den situasjonen verdens fattige nå er i.