Gå til sidens hovedinnhold

Jippi for privat skole på Vea... eller er det på tide å si stopp?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var et langt og innholdsrikt digitalt kommunestyremøte sist mandag. Mange saker ble behandlet og flere saker ble omtalt i lokale medier på forhånd. Dette gjaldt for eksempel uttalelser om FNs atomvåpenforbud og regjeringens forslag til rusreform.

En av sakene som ikke ble så mye diskutert i lokale medier på forhånd var forslaget til ny reguleringsplan på Vea. Hensikten med planforslaget var å legge til rette for at Danielsen ungdomsskole skal få bygge ny skole. Den private ungdomsskolen driver i dag på dispensasjon i midlertidige lokaler på industriområdet. Det ble en debatt som i liten grad dreide seg om bruk av arealer, selv om enkelte forsøkte å problematisere nettopp dette. I stedet fikk vi en heftig og følelsesladet debatt om private og offentlige skoler i Karmøy.

Karmøy kommune har i dag fem offentlige ungdomsskoler med god plass til flere elever. Det er plass til alle elevene som i dag går på den private Danielsen ungdomskole. Til tross for dette ønsker Danielsen å bygge ny skole både på Vea og på Norheim. Det store problemet i denne sammenheng er at skolene ikke trengs, og at de tapper de offentlige skolene i Karmøy for mange millioner kroner.

Mens de offentlige skolene stadig må kutte i tilbudet til sine elever, kan private skoler ved hjelp av offentlig tilskudd og foreldrepenger, drive som normalt. Dessverre er det få politikere fra de borgerlige partiene som er opptatt av dette. Jeg mener at privatskoledrift,som svekker det offentlige skoletilbudet i kommunen i stor grad, må stoppes. Karmøy kommune bør nå ta et initiativ ovenfor sentrale myndigheter slik at godkjenning av privatskoler blir vurdert på ny.

En del politikere er opptatt av at kristne privatskoler representerer et større mangfold. De mener at det er viktig å ha denne typen private skoletilbud, og at det dermed ikke er så nøye med om den offentlige skolen får opprettholde og styrke budsjettene sine. Dette er etter min mening svært beklagelig. Mangfoldet i den offentlige skolen er mye større enn det snevre og ensrettede skoletilbudet religiøse privatskoler representerer. I tillegg så bidrar denne ensrettingen neppe til større forståelse mellom ulike religiøse grupper og det sekulære samfunnet vi alle er en del av.

Etter at kommunestyret godkjente reguleringsplanen ,ble flagget heist hos Danielsen ungdomsskole og jubelen var stor hos flere av de politikerne som stemte for. Men dette er ingen gledens dag. De offentlige skolene i Karmøy sliter med hyppige budsjettkutt og stadig mindre handlingsrom i sine budsjetter. Dette går utover tilbudet til alle elevene og rammer særlig de elevene som trenger mest hjelp. Samtidig blir arbeidsforholdene for skolenes ansatte forverret. Alle privatskolene i kommunen bidrar sterkt til denne negative utviklingen.

Kommentarer til denne saken